"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2016/10/19

Prentsa-oharra: Mercadonako lanei berriz ekiteko baimena legez kanpo eman du Udalak

*|MC:SUBJECT|*
PRENTSA-OHARRA

2016-10-19
Ikusi nabigatzailean

Mercadonako lanei berriz ekiteko baimena legez kanpo eman du Udalak


Gipuzkoako elkarte naturazale eta ekologistak, Naturkon izenpean bilduta, eta Añorgako bizilagunek, Mercadona izenaz ezaguna den proiektuaren sustatzaileak aspalditik ari gara salatzen Donostiako Udalaren konplizitate eta permisibitateari esker Belartzan legez kanpo egiten ari diren jarduerak, ingurumenari zeharo inpaktu bortitza eragin dutenak.

Atzo, urriak 18, Udaletxeak presa handiz altxatu zuen Mercadonako obren etena, haiek bigarren aldiz geraraziak zirelarik guk irregulartasun eta ilegaltasun anitzen kontra hilabetez egin ditugun salaketen ostean. Etenaldia Udaltzaingoaren zigiluaren beharra izatera ere iritsi da, Valeriano Urrutikoetxea S.A. (VUSA) enpresak egunetan udalaren agindua urratzeagatik.

Oso larria da, zinegotziaren beraren esanetan, Hirigintzako Zinegotziari ‘sustatzaile batzuk adarra jotzen aritzea’, baino are larriagoa da Udaletxea, legea betetzearen bermatzaile izan behar lukeen hori, berriz ere ilegaltasun eta irregulartasunetan erortzea.


Beste ilegaltasun bat Hirigintzaren izanean

Udaletxeak urbanizazioaren errezepzioa egin gabe hasi dira pabilioi industrial bat pribatiboki eraikitzen. Era berean, enpresa horrek bi hilabete baino gehiagoz dinamitaz eta hondeatzaileaz, jo eta ke eta ordutegi arruntetik kanpo aritu zen lanean parte-hartze publikorik izan ez zuen obran; halaber bota zituen baimenik gabe 100.000 metro kubiko harri. Azken irregulartasun hori orain arte Udalak gauzatutako ekintza gaitzesgarrien zerrenda luzeari gehitu behar zaio, zeharo erdeinagarria XXI. mendeko udaletxe demokratiko batean.

Bestalde, Belartza Goian egiten ari diren harri-isurketa ilegala geldiarazi gabe jarraitzen du Udalak, hamaika salaketa izanagatik ere, gerora (berandu, alegia) emandako lizentziak babesten ez duelarik. Esan nahi baita, gaur egun sustatzaileek ez dute eraikuntza-obrarekin zerikusia duen baimenik, eta gainera aurreko lizentziaren baldintzapen guztiak urratzen ari dira... hori guztia ondorio administratiborik gabe, gure inpotentzia eta harridurarako.

Bi jarduera horiek obrak berehala etenaraztea eskatzen dute ezinbestean.

Enrique Ramos Hirigintzako Zinegotziaren adierazpenek urrun dute behin eta berriro egia, astetan salatutakoei erantzuteko badaezpadako neurriak berandu hartu dira, ez da zigor-espedienterik zabaldu preskribatu ez diren ilegaltasunetan, epaitegian ingurumenaren kontrako delitu batengatik instrukzioa merezi izan duten jardueren inguruko kontrolik ez da abiarazi, eta sustatzaileari ezarritako isunak lotsagarri arinak izan dira. Horiek guztiek argi asko erakusten dute zein den Doostiako Udalaren jokabidea eta posizioa: interes pribatuen mesedetan dihardu argi eta garbi, interes orokorraren gainetik. Berak jakingo du zergatik.

Fiskaltzari eskatzen diogu ikerketa abiarazi dezala salatutako ilegaltasun horiek guztiak udaletxeko agintari politiko edo funtzionario batzuen prebarikazio delitu diren argitzeko. Izan nahi al du Eneko Goia alkateak hainbeste irregulartasun eta ilegaltasunen isileko konplize?


Donostian, 2016ko urriak 19
Gipuzkoako 16 erakunde naturalista eta kontserbazionistak sortutako kolektiboa da Naturkon, eta natura eta ingurumena kontserbatzearen alde jokatzea eta erakundeei hala jokaaraztea du helburua. Horreterako bere kezkak helarazten dizkie botere publikoei, lege-aldaketak proposatzen dizkie, ingurumenaren eta lurraldearen alde indarrean dauden lege-arauak bete ditzatela exijitzen die eta haien aurrean salatzen ditu arlo honetan etenik gabe egiten diren gehiegikeriak.


Harremanetarako:
  • 609 420 438 (Haritzalde)
  • 637 303 985 (Belartza 2 Gelditu!)
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nota de prensa: El Ayuntamiento autoriza la reanudacion de las obras de Mercadona ilegalmente

*|MC:SUBJECT|*
NOTA DE PRENSA

19-10-2016
Ver en el navegador

El Ayuntamiento autoriza la reanudacion de las obras de Mercadona ilegalmente

Las Asociaciones ecologistas y naturalistas de Gipuzkoa, reunidas en Naturkon (Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan), así como vecinos del barrio de Añorga venimos denunciando las continuas actuaciones ilegales que, con severo impacto sobre el medio ambiente y entorno natural de Belartza, están llevando a cabo los promotores del proyecto (Mercadona), con la complicidad y permisividad del Ayuntamiento de San Sebastián.

Ayer día 18, el Ayuntamiento se apresuró a levantar la suspensión de las obras, paralizadas por segunda vez tras meses de continuas denuncias de todo tipo de irregularidades e ilegalidades, que fueron incluso precintadas posteriormente por la Guardia Municipal después de que la empresa Valeriano Urrutikoetxea S.A. (VUSA) quebrantara durante días dicha orden municipal ante nuestra impotencia.

Es grave que esta promotora, según manifestaciones propias, ‘le tome el pelo’ al Concejal de Urbanismo y al Consistorio, pero es aun más grave que sea el propio Ayuntamiento, conocedor de la ley y debiendo ser el garante de su cumplimiento, quien una y otra vez incurra en irregularidades e ilegalidades.


Otra ilegalidad en el haber de Urbanismo municipal

La edificación privativa de una nave industrial ha comenzado sin que la urbanización haya sido recepcionada por el Ayuntamiento. Del mismo modo que durante más de dos meses la empresa trabajó a destajo con dinamita y excavadoras en una obra sin concurso público y del mismo modo que virtió más de 100.000 metros cúbicos de tierras sin licencia, esta última irregularidad se suma a un larga lista de actuaciones incatalogables e indignas de un Ayuntamiento democrático en pleno siglo XXI.

Por otro lado, el Ayuntamiento sigue sin suspender el vertido de rocas ilegal que se está produciendo en Belartza Alto y que ha sido objeto de continuas denuncias, al no estar amparado por la licencia emitida en su día. Es decir, no existe autorización alguna relacionada con la obra de edificación, pero es que además se están incumpliendo todos y cada uno de los condicionados impuestos en la licencia anterior. Todo ello sin consecuencia hasta la fecha y ante nuestra impotencia y estupor.

Ambas actuaciones exigen una inmediata suspensión de las obras.

La reiterada falta a la verdad del concejal de urbanismo, Enrique Ramos, en sus declaraciones, la demora en la toma de medidas cautelares tras las repetidas denuncias realizadas durante semanas, la omisión de la apertura de expedientes sancionadores a actuaciones ilegales que no han prescrito, la falta de control sobre las actuaciones con un expediente de ilegalidades sobre las cuales pesa una instrucción por delito ecológico en el juzgado, y la sospechosa levedad de las multas impuestas a la empresa promotora son signos inequívocos del lado al que se posiciona este Ayuntamiento. Claramente a favor de los intereses privados.

Pedimos a la Fiscalía que abra investigación por si todas estas ilegalidades denunciadas pudieran ser constitutivas de un delito de prevaricación por parte de autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de San Sebastián. ¿Quiere seguir siendo el alcalde Eneko Goia cómplice silencioso de tanta ilegalidad e irregularidad?


Donostia, a 19 de octubre de 2016

Naturkon es un colectivo integrado por 16 entidades conservacionistas y naturalistas de Gipuzkoa, cuyo objetivo es velar por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, trasladando a los poderes públicos sus preocupaciones al respecto, proponiendo modificaciones legales, exigiendo el cumplimiento de la normativa ambiental y territorial vigente y denunciando los eternos atropellos que se perpetran en este ámbito.

Teléfonos de contacto:
  • 609 420 438 (Haritzalde)
  • 637 303 985 (Belartza 2 Gelditu!)
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

2016/10/14

Belartza - Prentsa Oharra - 2016-10-14 - BIZILAGUNEN ETA GIPUZKOAKO NATURZALE-ELKARTEEN SALAKETEI UDALAK ENTZUNGOR

*|MC:SUBJECT|*
PRENTSA-OHARRA

2016-10-13
Ikusi nabigatzailean

BIZILAGUN ETA GIPUZKOAKO NATURZALE-ELKARTEEN (NATURKON) SALAKETEI DONOSTIAKO UDALAK ENTZUNGOR

NATURKON izenpean bildutako Gipuzkoako naturzale eta ekologista elkarteak, Añorgako bizilagunekin batera, Mercadona izenez ezagututako proiektuko sustatzaileek Donostiako udalaren konplizitate eta permisibitatearekin ilegalki ematen ari iren jarduerak, Belartzako ingurumenaren gainean inpaktu bortitza eragin dutenak, aspalditik salatzen gatoz.

Berriro ere obrak gelditzeko agindua beranduegi iritsi da, atzeratze susmagarriarekin, duela astebete gertaerak Hirigintza, Ingurugiro Atala eta Udaltzaingoaren jakinaren gainean jarri zirela kontuan hartuta. Orduan gelditzeko agindua ez zen ebatzi eta ekin eza honek Valeriano Urrutikoetxea S.A. (VUSA) enpresak industrial eraikuntza baten parkinga egiteko hondeaketan sortutako milaka harri-tonen isurketa ilegala egunetan luzatzea ekarri du.
Gure harridura eta indefentsiorako, atzo goizean (2016ko urriaren 13an) obretan ziharduten, astelehenean sinatu zen suspentsio-agindua urratuz. Zenbat kexu, zenbat dei eta salaketa, hasieran, dena ukatua izateko. Udaltzaingora deituta ere, ondoriorik ez. Azkenean, gaur eguerdian Enrique Ramosek, ordu pare bat lehenago dena ongi zegoela zioenak, obra prezintopean jartzeko agindua sinatu du. AZKENIK!!


IRREGULARTASUNEZ BETETAKO HISTORIALA

Zazpi hilabete luze dira jarduera ilegal ugari salatzen daramatzagunak, tarte horretan Udal arduradun politikoek publikoki gezurretan aritu direlarik, informazioa isilean gordez eta legez kanpoko jarduerei legaltasun berniz bat eman nahian edo.

Gertakariak egun Donostiako 1. Instrukzio Epaitegian, Arartekoan eta eskudun diren udaleko administrazio ezberdinetan daude.

Irregulartasunak apirilean hasi ziren harrobi zahar baten hondeaketatik ateratako materialen isurketarekin, babestutako Unanue landa parkearen ondoko gune batean babestutako habitat eta landaredia suntsituz, pista ilegalak irekiz eta ibilgu naturalen gainean eragina izanez. Ez zuten ezertarako balio izan egindako salaketa eta komunikazioek, Hirigintzako Zuzendaritzak, dituen funtzioen utzikeria hutsean, ez baitzuen neurririk hartu, ezta VUSA enpresaren jardueren gainean kontrolik ezarri, esaterako, lekuan harri-txikitze jarduera ilegala egiten utziz eta, ondorioz, kutsadura atmosferikoa eraginez. Maiatzaren 12an, Naturkonek prentsaurreko baten bidez gure ezintasuna eta babesgabetasuna adierazi genuen, Udalari ilegaltasun guziak geldiaraztea publikoki eskatuz. Enrique Ramos zinegotizak ordea, gezurren gainean gezurrak esanez erantzun zigun. Jarduerak baimenduta zeudela defendatu zuen, berez, ez zegoenean txostenik, ezta baimenik ere. Zinegotziak maiatzaren 16ean presazko lizentzia bat sinatu zuen harri biltegia legalizatzeko, VUSA enpresari lanekin jarraitzen utziz. Baimena bidegabea zen, fundamentazio ezarekin eta arautegi sektoriala urratuz. Hortaz, berehala jarri genion errekurtsoa.

Maiatzaren 26an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak publiko egin zuen obraren lizitaziorako konkurtsoa, 2 hilabetez salaturiko obra osoa legez kanpo egin zirela agerian utzirik (edozein ubanizazio-obra egin aurretik ezinbestekoa den prozedura), eta Udala hori guztiaren jakitun zela. GAO delako hura Hirigintza Sailan erakutsi eta gero legalitatearen urraketa ‘garrantzirik gabeko gauza’ zela adierazi ziguten, harri eta zur utziz. Argira ateratako ilegaltasun hori eta gero, Enrique Ramos zinegotziak hiritarrei gezurra esan zien berriro, ‘aurretiko lanak’ egiteko baimena zegoela adieraziz, baimen horrek soilik partzelaren garbiketa eta sastraka kentzera baimentzen zuela jakinda. “aurretiko lan horien barruan, ordea, 150.000m3 harri sortu ziren, tunel bat lehergailuz eztandarazi zen eta ekologista nahiz bizilagunek aurrez salaturiko tropelkeri guztiak tarte izan ziren. Azkenean, ageriko ilegaltasun nabarmen honen aurrean, maiatzaren 30ean obra geldiarazi zuten eta, Udal administrazioaren bi zigor-makilen adierazle gisa, Ramos zinegotziak enpresari 5000€tako isun barregarria ezartzea proposatu zuen, hau da, edozein etxetan egindako obra baten parean jarriz 5 futbol zelai baino gehiagoko azalera duen lur pilaketa.

Urrian eraikuntza industrial bat egiteko obra ilegalki nola hasten den lekuko izan gara, Udalak Belartza Goikoan berriro ere milaka tona harrien isurketa egiten utziz. Beste behin ere Natukonen eta bizilagunen salaketei ez jakinarena egiten zaie, prentsaurreko batek Udalaren pasibitate lotsagarria publikoa egiten duen arte. Burututako egintzen eta asetako helburuen politika itsusia da, orain arte VUSA sustatzaileen interesen alde jokatu duena.


ERANTZUKIZUN POLITIKOAK

Donostiako Udala hainbeste jarduera ilegalen konplizea da, ezinbesteko laguntzaile dugu. Gehiegitan agertu da herritarron zein gizarte mugimenduen entzungor, begibistakoa ukatuz. Interes ekonomiko pribatuen alde jokatzen ari da. Gertatzen ari dena ez da zuzena, ezta zilegi ere, horregatik auzokide eta Naturkonen saiakera legalitatea ezartze aldera. Publikoki erantzunkizuna argitu dadila eskatzen dugu, bai maila politikoan, bai teknikoan. Era berean, exijitzen dugu gindako jarduerak ikertu daitezen deliturik egon den edo dagoen argitzeko. Isuritako material guzti-guztia lehenbailehen hortik ateratzea ezinbesteko ikusten dugu, gunea lehengoratu dadin eskatuz. Bide beretik, ilegaltasun guztien errudun jotzen diren pertsona fisiko nahiz juridikoei dagokien zigor eredugarria ezartzea eskatzen dugu.

Egiten diren lanen legalitatea eta Belartza 2 eremuko kontserbazioa aldarrikatzen ditugu, besterik ez.

Gipuzkoako 16 erakunde naturalista eta kontserbazionistak sortutako kolektiboa da Naturkon, eta natura eta ingurumena kontserbatzearen alde jokatzea eta erakundeei hala jokaaraztea du helburua. Horreterako bere kezkak helarazten dizkie botere publikoei, lege-aldaketak proposatzen dizkie, ingurumenaren eta lurraldearen alde indarrean dauden lege-arauak bete ditzatela exijitzen die eta haien aurrean salatzen ditu arlo honetan etenik gabe egiten diren gehiegikeriak

Harremanetarako:
  • 609 420 438 (Haritzalde)
  • 637 303 985 (Belartza 2 Gelditu!)
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*