"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2018/03/05

La solución gipuzkoana al cambio climático


Acabamos de escuchar a nuestro Diputado Foral de Medio Ambiente, señor Asensio, pregonando, en su afán por construir un futuro mejor para Gipuzkoa, la creación de, nada menos, un Instituto para el Cambio Climático. Además de ser puntero en Europa ¡cómo no! nos llevará a una economía verde y teñirá nuestro futuro del color de la esperanza.

Como no queremos ser malpensados --puediera ser una casualidad--, al tiempo que el Diputado proclama su invención, nuestros montes están cambiando de color: del oscuro casi negro del pino están mudando al azul claro del eucalipto australiano. Pobre pino: tan querido como ha sido, ahora que le atacan toda clase de plagas y desgracias, reniegan de él y lo abandonan a su suerte.

Eucaliptos ardiendo
No importa que, tras la catástrofe que ha asolado sus árboles y sus habitantes, el gobierno de Portugal haya decidido prohibir nuevas plantaciones de eucalipto, o que hasta la Audiencia Nacional española dé por bueno que estamos plantando una 'especie exótica naturalizada y en expansión, con alto riesgo de invasión y muy peligrosa para el mantenimiento de la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas'.

El daño ecológico va mucho más allá en el caso de ciertas especies, como los anfibios, dado que pinos y, sobretodo, eucaliptos afectan de forma muy importante a su ciclo vital, según muestran los trabajos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Pero eso no va con nosotros: la misma Diputación subvenciona ahora la matarrasa de los pinos que ya son demasiado viejos y hace la vista gorda con la plantación de eucaliptos; ni siquiera pestañea cuando se plantan en Espacios Naturales Protegidos, como Aiako Harria, Izarraitz o Arno.

Que los bosques absorban el 25-% de las emisiones de gases de efecto invernadero o que los bosques autóctonos almacenen el doble de carbono que las plantaciones de eucaliptos no debe tener, por lo visto, importancia para los promotores del flamante Instituto. Ya nos dirá el Diputado cómo pretende llegar a la meta europea de reducción del 80-% de emisiones para 2050... sin bosques. Biodiversidad y ecosistemas, a lo que se ve, no debemos de tener por aquí. ¿Tendremos que esperar, como en Portugal, a las lamentaciones para corregir una política forestal que sólo obedece a la desidia de los responsables y la codicia de unos pocos?

Emana dio Gipuzkoak erantzuna klima-aldaketari


Ingurumen-ahaldun Asensio jaunari entzun berri diogu Aldundiak Klima Aldaketaren Institutu bat sortzeko asmoa duela, Gipuzkoaren etorkizuna hobetzeko grinak bultzatuta noski. Institutu hori Europa mailan punta-puntakoa izateaz gain, ekonomia berde batera eraman eta gure etorkizuna itxaropenaren kolorez tindatuko omen du. Harrapa ezazue!!

Ez dugu gaizki pentsatuak izan nahi, halabeharra izan liteke, baina Asensio jaunak bere asmakizuna aldarrikatu duen bitartean gure mendiak urtaroen eraginik gabe kolorez aldatzen ari dira, pinuaren iluntasun ia beltzetik eukalipto australiarraren urdin argira. Hain maitatuak izan dituzten pinu gaixoei izurriteak eraso dienean beren zorigaiztoko patuaren eskuetan utzi eta baztertuak izan dira, jada ez dituzte gogoko. Pikutara joan daitezela pinuak!

Eukaliptoak sutan
Gipuzkoako Aldundiko agintariei ez die axola ez Portugalgo gobernuak hango zuhaitz eta biztanleek jasandako hondamendiaren ondoren eukalipto landaketa berriak debekatu izanak, ez Espainiako Auzitegi Nazionalak ontzat ematea “landatzen ari garen eukaliptoa espezie kanpotar bertakotu bat dela, ahalmen inbaditzaile handiko espeziea izateaz gain, hedatzen ari dena eta biodibertsitatearentzako eta ekosistemen funtzionaltasunerako arrisku larria suposatzen duena.”

Horrez gain, kalte ekologikoa larriagoa da zenbait espezieren kasuan, hala nola anfibioak, pinuek eta, batez ere, eukaliptoek, haien bizi-zikloa galarazten baitute, Aranzadi Zientzia Elkartearen lanak oraintsu erakutsi duenez.

Aldundiari bost axola halakoak, pinu zaharren matarrasak diruz laguntzearekin nahikoa ez, eta eukalipto-landaketen aurrean ez ikusiarena egiten baitu; Aldundiak ez du Naturagune Babestuetan (Aiako Harrian, Izarraitzen edo Arnon, esaterako) eukaliptoa landatzearen ondorioz zirkinik ere egin.


Basoek negutegi gasen % 25 xurgatzeak edo baso autoktonoek eukalipto-landaketek metatzen duten karbonoa halako bi xurgatzeak ez du nonbait garrantzirik ditxosozko Klima Aldaketaren Institutuaren bultzatzaileen iritziz. Noizbait kontatuko digu Asensio ahaldunak nola bete nahi duen Europa Batasunak 2050erako negutegi-efektua eragiten duten gasen isuriek % 80 murrizteko helburua... basorik gabe. Eta, dirudienez, Aldundiko agintarien iduriz biodibertsitaterik edo ekosistemarik ez da Gipuzkoan. Portugalgoak bezalako hondamendiak jasan beharko ote ditugu agintarien utzikeria eta gutxi batzuen diru-gosea asetzeko dagoen baso politika hau birbideratzeko?