"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2017/02/18

Trump en Aralar

2017ko otsailaren 18an El Diario Vasco egunkarian argitaratutako gutuna.
Ezin argiago adierazi.


Trump en Aralar


Mostrando la misma sensibilidad hacia el medio ambiente de la que alardea el pintoresco magnate, la Diputación ha renunciado a su deber de gestionar y proteger el parque natural de Aralar. La recién construida pista de Goroskintxu, de dudosa legalidad, está en manos de la Fiscalía del Medio Ambiente. Está por ver si, como En EEUU, la fiscalía se planta ante el gobernante o le sigue el juego. En última instancia los responsables europeos e l Red Natura 2000 se tendrán que pronunciar. En este tema la Diputación se ha posicionado a favor de un único grupo de interés y al más estilo Trump, desprecia al resto del mundo, en este caso montañeros, ecologistas, científicos… Después de que la Sociedad de Ciencias Aranzadi compareciese en las Juntas Generales advirtiendo de las consecuencias graves e irreversibles que originará el proyecto, los junteros que sustentan al Gobierno reaccionaron como lo haría el presidente de moda y acusaron a la asociación de defender su posición con poco rigor científico. A quien y a Aranzadi. Este estilo de hacer política está generando crispación en los pueblos cercanos al parque natural y una fractura social entre ganaderos y las personas que quieren conservar el entorno. La quema intencionada de una chabola que era gestionada por la asociación de montaña de Zaldibia, cuya dirección se ha mostrado contraria a las pistas, es una prueba de ello. Habrá que ver las consecuencias que deja este conflicto. Se hagan las pistas o no, el primer sector va a quedar tocado. Ya nada será lo mismo. La diputación, en vez de mediar y promover una salida consensuada, sigue con su huida hacia adelante, y ha anunciado que se gastará dos millones de euros, del dinero de todos, para que no quede ni el más recóndito paraje de Aralar sin su pista. No hace falta irse muy lejos para sufrir el estilo Trump, lo tenemos aquí mismo, en Aralar.

Aitzol Fernandez Arin
Beasain

2017/02/11

Konzentrazioa Aralar eta bizikidetzaren alde!

Gipuzkoako Naturkon, natur eta ekologista taldeen koordinakundeak gipuzkoarron aurrean salatu nahi du Foru Aldundia egiten ari den Aralar Natura-Parkearen kudeaketa traketsa, baldarra, desegokia eta arriskutsua. 

Azken aldian Aralarren inguruan eztabaida zabaldu da, Enirio-Aralar mankomunitateak, Foru Aldundiak emandako 2.000.000 eurorekin onartutako pista proiektuengatik. Natura-Parkearen kudeaketaren arduraduna Foru Aldundia da eta Aralarko ordenazio planaren arabera, natur baliabideak babestu, kontserbatu, leheneratu eta hobetu beharko lituzke, bereziki, natur guneak eta flora eta fauna basatiak. Jakin badakigu bi larre mota Europa Batasunaren intereseko habitatak direla baina kudeaketa osoa ez da horien baitan egin behar.

Etengabe Aralar Natura- Parkea dela adieraztea saihesten ari da Aldundia eta bestela, artzain eta ganaduzaleen erabilpenari esker natur parkea dela esaten, eta hori  ez da guztiz egia, hain zuzen, Aralarren, basoak, larreak, harkaiztegiak, errekak… egoera nahiko naturalean daudelako, eta beren paisaien kalitatearengatik izendatu zutelako natur parkea 1994an.  Eta horrexegatik, bertan ematen diren jarduera ekonomikoak eta erabilpenak, bertako natur ondarearen kontserbazioarekin bateragarria izango den kudeaketa ereduaren bidez antolatu behar dira.Aranzadi Zientzia Elkartea, Aralarri buruz ezagutza zientifikoa gehien duen prestigiodun taldearen irizpideak ere ez ditu aintzat hartu nahi Aldundiak,  orain dela hamahiru urte kontuan hartu ziren bezala, hain zuzen antzeko pista proiektua  gelditu zelarik. Orduan, Legebiltzar osoak onartu zuen pista berriak eraikitzeko plana guztiz desegokia zela Natura-Parkearen helburuak betetzeko baina tamalez proposatutako alternatibak adostu eta aurrera ez dira eraman. Pista proiektua aurrera eramanez gero, ez du bermatuko abeltzaintzaren etorkizuna eta Aralar Natura-Parkean ondorio konponezinak sortuko lituzke.

Aldundiak eta Mankomunitateak gizarteko beste eragileen iritziak eta irizpideak ere ez dituzte kontuan hartu, mendizale, naturzale, ekologista, ornitologo… Berriz, auzi honetan batzuen interesak bakarrik kontuan hartzen ari dira, artzain eta ganaduzaleenak, parkearen izaera arriskuan jarriz eta epe luzera, artzaintza eta abeltzaintzarena ere bai, lurzoruaren higadura areagotzeagatik. Horrez gain, Aldundiak azken urtean Aralarko patronatua, eragile ezberdinek  osatua, ez du deitu eta bildu ere egin urteko aurrekontua eta ekintzak onartzeko, horrela Aldundiak patronatuari egin beharko zielarik pista proiektu horren proposamena eta bertan onartu. Beraz, oso larria iruditzen zaigu Aldundiaren jokaera.

Orain gutxi, 2016an, eraikitako Intzensao-Goroskintxu pistan ez da egin Ebaluazio Inpaktuko Azterketa sinplifikatuan agindutako ezponda eta betelanetako behar bezalako landareztatzerik eta higadura larria ematen ari da zenbait gunetan, abereek hankekin ezponda eta betelanetako lurra urratzeagatik.

Artzantza eta abeltzantza ekologikoa bultzatu behar direla uste dugu, beti ere, parkearen arauak onartuz eta legeak betez. Baina lehendabizi gaur egungo egoera osotasunean hartuta aztertu behar da eta datuak publikoak egin, eta natur baliabideak babesteko neurriak hartzen direla ziurtatu. Eta ondoren partaidetza prozesua ireki sektore ezberdinen artean Aralarko Natura-Parkearen kudeaketak etorkizun bideragarria berma dezan, horretan Aldundiak bidelagun izango gaituelarik. Eta gogoratzen diogu, badituela tresnak hori egiteko, esaterako aurreko legealdian sortutako Bioaniztasunaren mahaia.

Oiduiko borda kixkalita

Horrek guztiak lagunduko luke, auzi honen inguruan Aralarko herrietan bizi den tentsio jasanezina desagerrarazten eta bizikidetza berreskuratzen ere. Izan ere, ez dira une gozoak izaten ari herritar askorentzat eta horren adierazgarri nagusia bihurtu da otsailaren 4an Gailurrerantz mendi elkarteak Oiduin kudeatzen duen bordaren erreketa. Halako ekimenak lekuz kanpo daudela berresten dugu eta Gipuzkoako Foru Aldundiari gatazka hau bideratzeko eskatzen diogu, eta bere betebeharrak aurrera eramateko, ondare naturala kontserbatu nahiz berreskuratzea, natura-parkearen erabilera baliabideetara egokitzea, babestutako espezie edo/eta habitaten egoera babestu eta hobetzea… Azkenean Aralarko Natura-Parkearen eta Natura 2000ko Sarearen arauak, betebeharrak aurrera eramatea.

Eta noski, herritarrok Aralar Natur Parkea gure nortasunaren ezaugarri bezala senti dezagun lanean hastea.Donostia, a 11 de febrero de 2017
NATURKON: GIPUZKOAKO ELKARTE NATURAZALE ETA EKOLOGISTAKEGUZKI - HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA - EKOLOGISTAK MARTXAN - ITSAS ENARA OE - UGATZA OE- ARKAMURKA NT – HERRIO NT – MUTRIKUKO NT – LANDARLAN NT - ZUMAIAKO NT – ONDARROA 12 MILIA - ERKAXO NT – KATAMARRUA NT – OKIL  BELTZA  ELGOIBARKO  NT – ARALAR  BIZIRIK  PLATAFORMAEn defensa de Aralar y de la convivencia

Naturkon, la coordinadora de los grupos naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa, quiere denunciar ante los guipuzcoanos la gestión torpe, inadecuada y peligrosa que la Diputación Foral está desarrollando en el Parque Natural de Aralar. 

De un tiempo a esta parte, Aralar está siendo objeto de polémica por el proyecto de construcción de pistas que ha aprobado la Mancomunidad de Enirio-Aralar con el respaldo de la Diputación, que lo financia con 2.000.000 euros. La Diputación es la responsable de gestionar el Parque Natural y, según el Plan de Ordenación del mismo, su actuación debería estar orientada a proteger, conservar, recuperar y mejorar los valores naturales de Aralar, especialmente los hábitats y las especies de flora y fauna silvestres. Entre ellos se hallan dos tipos de prados, hábitats de interés comunitario ligados al pastoreo, pero el conjunto de la gestión no puede basarse en ellos.

A la Diputación le cuesta reconocer que Aralar es Parque Natural y, cuando lo hace, dice que lo es gracias a pastores y ganaderos, y eso no es verdad, porque Aralar fue declarado Parque Natural en 1994 pues  en conjunto está bastante bien conservado (bosques, prados, roquedos, regatas...) y por la calidad de su paisaje. Por eso ha de adoptase un modelo de gestión en el que las actividades económicas y los usos sean compatibles con la preservación del patrimonio natural.

La Diputación no ha tomado en consideración los criterios de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, prestigiosa entidad que, sin duda, es la que más conocimiento científico acumula sobre Aralar. Hace trece años, en cambio, sí que lo hizo, razón por la que se paralizó la construcción de pistas. Entonces, el Parlamento Vasco en pleno reconoció que el proyecto de pistas era totalmente inadecuado de cara a cumplir los objetivos del Parque Natural. Se acordaron alternativas que, lamentablemente, no se han llevado a cabo. Si se sigue adelante con el proyecto de pistas generará en el Parque daños irreversibles y, además, no garantizará el futuro de la ganadería.

De igual modo que no ha tenido en consideración el criterio de Aranzadi, ni la Diputación ni la Mancomunidad han tenido en cuenta las opiniones de otros agentes, como montañeros/as, naturalistas, ecologistas, ornitólog@s, etcétera. Una vez más, solo está atendiendo a los intereses de una de las partes, la constituida por pastores y ganaderos. Esto supone poner en riesgo la naturaleza del Parque y, a largo plazo, el propio pastoreo, que se vería perjudicado por la creciente erosión del terreno. Este año, el Patronato de Aralar, en el que están representados diferentes agentes, ni siquiera ha sido convocado a una reunión para aprobar el presupuesto y el plan de actividad, que, lógicamente, debería haber abordado la cuestión de las pistas. De modo que la actitud de la Diputación nos parece realmente grave.

En la recientemente construida pista Intzensao-Goroskintxu no se ha realizado como es debido la revegetación de los taludes y rellenos, tal y como estipulaba la Declaración de Impacto Simplificada, y ya se están viendo trazas de grave erosión en algunos tramos, como consecuencia de la intervención del ganado.

Creemos que es preciso impulsar el pastoreo y la ganadería ecológicas, siempre con arreglo a la normativa del parque y las leyes. Pero, previamente, es preciso hacer un estudio de la situación actual en su conjunto, hacer públicos los resultados y asegurar que se adoptan las medidas para preservar los valores naturales. Después debería abrirse un proceso participativo entre los diversos sectores para garantizar una gestión sostenible del Parque Natural de Aralar. Si la Diputación toma ese camino, nos tendrá a su lado. Y tiene instrumentos para ello, por ejemplo la Mesa de la Biodiversidad que se creó en la legislatura pasada.

Todo esto contribuiría también a que desapareciera la tensión insoportable que en torno a este asunto se está viviendo en los municipios del entorno de Aralar, y a recuperar la convivencia. De hecho, muchos ciudadan@s están viviendo momentos nada agradables, donde la quema de la borda que gestiona Gailurrerantz Mendi Elkartea en Oidui se ha convertido en el ejemplo más claro. Reafirmamos que actos de este tipo están fuera de lugar y pedimos a la Diputación Foral de Gipuzkoa que reconduzca este conflicto y cumpla con su cometido, como son la conservación y restauración del patrimonio natural, adaptar los usos del parque natural a los recursos existentes, mantener y mejorar el estado de las especies y/o hábitats protegidos... En definitiva cumplir las normas, las obligaciones  que conllevan el que Aralar sea Parque Natural y parte de la Red Natura 2000.

Asimismo que inicie dicha labor con el objetivo de que l@s ciudadan@s sintamos el Parque Natural de Aralar como parte de nuestra identidad.


Donostia, a 11 de febrero de 2017


NATURKON:  ASOCIACIONES  NATURALISTAS  Y   ECOLOGISTAS  DE    GIPUZKOA

EGUZKI - HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA - EKOLOGISTAK MARTXAN - ITSAS ENARA OE - UGATZA OE- ARKAMURKA NT – HERRIO NT – MUTRIKUKO NT – LANDARLAN NT - ZUMAIAKO NT – ONDARROA 12 MILIA - ERKAXO NT – KATAMARRUA NT – OKIL  BELTZA  ELGOIBARKO  NT – ARALAR  BIZIRIK  PLATAFORMA

http://naturkon.blogspot.com.es/

2017/02/08

Naturkonen 9-10. Newsletterra - 2016ko abendua/2017ko urtarrila

*|MC:SUBJECT|*
NATURKON
Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan9-10. newsletterra
2016ko abendua - 2017ko urtarrila
Ikusi nabigatzailean

*|FACEBOOK:LIKE|*

Gipuzkoako talde ekologista eta naturazaleok 2011. urtean sortu genuen NATURKON taldea, natur ondarea kontserbatzeko ardura eta eginkizun legala dutenen arduragabekeriak eta utzikeriak kezkatuta. Gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritzak bere baliabide gehienak, ia guztiak, egurgintzara, esnegintzara, haragi-ekoizpenera, ehizara, arrantzara eta babestutako eremuen erabilera publikora bideratzen ditu, naturaren kontserbazioa baztertuta.

Naturkon egitasmoaren bitartez sailaren norabidea aldatu nahi dugu, ondare naturala berreskuratzea eta kontserbatzea izan dadin, eta ez inguruaren ustiapen hutsa, sailaren kudeaketaren helburua.


Newsletter honek gure lana, jarduerak eta iritziak laburbiltzen ditu.

Arantza Ariztimuño Mendi Zuzendariak esana:
'EZ DUGU GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO ASMORIK'
Donostian, 2015eko azaroan
NATURKON taldeko bazkideek 2016ko abenduan eta 2017ko urtarrilean beren blog eta webguneetan argitaratutako artikuluen bilduma eskaintzen dizuegu jarraian.
Itsas Enara Ornitologia Elkartea - Donostia

Itsas Enara O. E. se forma en el año 1992. Es una asociación sin ánimo de lucro que aúna personas de todas las edades, profesiones e ideologías que tienen en común su pasión por las aves. El objetivo del grupo es estudiar, divulgar y conservar las aves y sus hábitats.
Arkamurka Natura Elkartea - Zarautz

1979.urtean Izadi Taldea izenarekin sortu bazen ere, 2001. jarri zitzaion Arkamurka Natura-Elkartea izena Pagoeta Mendizale Elkartetik bereizteko. Taldean hainbat azpitalde daude: astronomia, botanika, mikologia, ornitologia eta ingurumena. Zarauzko natur ingurunea ezagutu, zaindu eta ezagutaraztea da taldearen helburu nagusia. Urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzen ditu, tartean, udaberriko Astronomia astea eta udazkeneko Natur astea.
Itsas Enara Ornitologia Elkartea & Arkamurka Natura Elkartea
Itsas Enarak eta Arkamurkak elkarrekin sortu zuten eta elkarrekin kudeatzen dute Inurritzako Biotopoari buruzko bloga
Eguzki Donostia
Eguzki euskal erakunde edo elkarte ekologista da, boluntarioek osatua. Herriz herriko taldetan aritzen gara. Halaber, talde horiek laguntza-sare baten korapiloak dira. Eguzki ez dute ingurugiro alorreko profesionalek osatzen, herritar arruntek baizik. Nork bere jakintza eta gaitasuna taldearen zerbitzura jartzen ditu, nahi edo ahal duen neurrian.
Eguzki Oarso Bidasoa
 • (Oarso-Bidasoako Eguzkik ez du edukirik argitaratu hilabete hauetan)
Landarlan - Goierri
Gure inguruneaz arduratutako talde interdisziplinarra, Goierritarron kultura, ohitura, izaera... esentziaz arduratua, Goierriko eta ingurukoen bizi kalitateaz, naturaz eta landa eremuen ezaugarrietaz diharduena, borondatez, beren gogoa eta denbora zuei, guztioi eskeiniz.
Haritzalde Naturzaleen Elkartea - Donostia
1991n naturzale batzuk elkartu ginen Kristina Enean egiten ari ziren zuhaitz mozketa handien aurka eta hortik 1992an Donostiako Parkeen Lagunak taldea sortu zen, eta handik Haritzalde. Horrela legeztatu zen 1997an Haritzalde Parkeen Lagunak Elkartea, gaur HARITZALDE Naturzaleen Elkartea. 20 urte hauetan gai ugari jorratu ditugu
Ugatza Ornitologia Elkartea - Donostia
Asociación vasca de ornitología dedicada al estudio, conservación y divulgación de las aves y la naturaleza, con sede en la ciudad de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa - Euskal Herria). Una organización sin ánimo de lucro.
 • (Ugatza Ornitologia Elkarteak ez du edukirik argitaratu hilabete hauetan)
Mutriku Natur Taldea
2002 sorturiko elkartea. Natur eta Kultur ondarearen babesa, defentsa eta dibulgazioa dauzka helburu nagusitzat. Azpiegituren inpaktuen lanketan aritzen da beste eginbeharren artean.
Asociación surgida en el 2002 con el objetivo de la protección, defensa y divulgación del patrimonio natural y cultural. Entre sus tareas desarrolla labores relacionadas con el impacto de distintas infraestructuras.
 • (Mutriku Natur Taldeak ez du edukirik argitaratu hilabete honetan)
Herrio Natur Taldea - Orio
 • (Herrio Natur Taldeak ez du edukirik argitaratu hilabete honetan)
Zumaiako Natur Taldea
 • (Zumaiako Natur Taldeak ez du edukirik argitaratu hilabete honetan)
Ekologistak Martxan
Gure nortasun-ikurra ekologismo soziala da, hau da, naturaren narriadurak zein aberastasunaren edo zainketa-lanen bidegabeko banaketak kezkatzen gaituzte. Badago nahikoa baliabide denok, gizakiok eta gainerako izaki bizidunak, duin bizi ahal izateko. Baina munduak ezin dio eutsi gizateriaren zati txiki baten gutizia, xahubide eta gehiegizko kontsumoari, gainerako pertsonen eta planetaren kontura.
 • (Ekologistak Martxanek ez du edukirik argitaratu hilabete honetan)
Erkaxo Natur Taldea -
Azpeitia
Erkaxo Ingurumen Taldea 1993an sortu zen. Gizarte honek ingurumena errespetatuz bizitzeko aukera bakarra globalizazio eta kontsumismoari frenoa jartzea dela deritzogu, antolaketa ekonomikoa, soziala eta politikoa zuzentzen duten baloreen aldaketa sakon batek lagunduta.
 • (Erkaxo Natur Taldeak ez du edukirik argitaratu hilabete honetan)
Katamarrua Natur Taldea - Zestoa
Zestoa herriko balio naturalak aztertzea, zaintzea eta herritarren artean ezagutaraztea dira gure helburuak.
 • (Katamarruak ez du edukirik argitaratu hilabete honetan)
Oñatiko Naturzaleak
 • (Oñatiko Naturzaleek ez dute edukirik argitaratu hilabete honetan)
Okil Beltzak - Elgoibar
 • (Okil Beltzek ez dute edukirik argitaratu hilabete honetan)
Ondarroa 12 Milia
Jabetuak gara gehiegizko arrantzak eta suntsipen ekologikoak Kantauri itsasoan eragiten dituen buelta ezinezko kalteez. Espezieen, hau da, gure janari iturrien eta habitat zein eskosistema osoen desagerpena bizi dugu, eta horrekin bioaniztasunaren galera. Honen guztiaren eraginez arrantzak gero eta errentagarritasun txikiagoa du, eta desagertze bidean egon daiteke.
 • (Ondarroa 12 Miliak ez du edukirik argitaratu hilabete honetan)
Gipuzkoako naturari buruzko azken berriak,
iturritik bertatik eta
begirada bakar batean
Behar bezala informatzeko,
jakin beharrekoa behar bezala jakiteko
Naturkon taldeko kideek egina eta banatua.
Hedatuz gero, aipatu iturria, mesedez.
Gure Twitter
Gure Facebook
Gure Google Plus
Gure LinkedIn
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*