"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2018/05/04

GIPUZKOAKO ALDUNDIAK BEHINGOZ LEGEA BETEARAZI DU ARALARKO PISTEN AUZIAN


Arkarmurka, Eguzki, Itsas Enara, Landarlan eta Mutriku Natur Taldea natur eta ekologista elkarteok, positiboki baloratzen dugu Aldundiko Ingurumen Departamenduko Zuzendariak ez duela onartu, Enirio-Doniturrieta pista proiektuaren ebaluazio inpaktua, tramitatu den eran, gure elkartek pasa den udaran aldundira bidalitako ekarpenekin bat eginez. Horrez gain, zuzendariak adierazi du ingurumen inpaktu ebaluazio sakonagoa behar duela proiektuak, banakakoa sinplifikatuaren ordez, edo bide azpiegituren plan bat, eta dagokion Ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozedura aplikatzea. Behingoz Ingurumen Departamenduak Aralar Natur Parkearen legedia aplikatzea eskatzen du, orain arte, Aldundiak egin ez duena.

Horrez gain, eskatzen dugu Aldundiko Mendi Zuzendaritzak Aralarko kudeaketaren norabidea abeltzaintza eta naturaren kontserbazioaren arteko oreka bermatzera zuzentzea, inplikatutako sektore guztiak kontuan izanez eta ez bakarrik abeltzainena, azken legealdian orain arte egiten ari den bezala.

Amaitzeko, Euskal Mendizale Federazioa ere zoriontzen dugu, bere azken batzarrean, Aralarren alde eta pista proiektuen aurkako adierazpena onartzeagatik, besteak beste, honako puntu hauek onartu dituena: inplikatutako sektore guztien artean parte-hartze prozesu irekiaren beharra, azpiegiturok jasateko gaitasuna aurreikusteko azterketa zientifiko sakon eta zehatza egitea, eta jarduera ekonomikoen azterketa sozioekonomikoa. Horregatik guztiagatik, aipatutako azterketak egin eta parte hartze prozesua bukatu bitarte obrak eta etorkizuneko proiektuak gelditzea eskatu du. Eta gure elkarteak ere puntu guzti horiekin ados daude.

Apirilaren 30eko buletina:
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/04/30/c1802970.pdf

2018ko maiatzaren 3an

ARKARMURKA, EGUZKI, ITSAS ENARA, LANDARLAN ETA MUTRIKU NATUR TALDEA

LA DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA POR FIN HACE CUMPLIR LA LEY EN EL CASO DE LAS PISTAS DE ARALAR


Las asociaciones naturalistas y ecologistas Arkarmurka, Eguzki, Itsas Enara, Landarlan y Mutriku Natur Taldea valoramos positivamente que la Directora de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa no haya aprobado el informe de impacto ambiental del proyecto de pista de Enirio-Doniturrieta, en la forma que se ha tramitado, coincidiendo con los argumentos enviados el pasado verano a diputación por nuestras asociaciones. Asimismo dicha Directora ha manifestado que dicho proyecto precisa de una evaluación de impacto ambiental más profunda, individual en lugar de simplificada, o de la realización de un plan de infraestructuras viarias y aplicar la correspondiente Evaluación ambiental estratégica. Por fin, el Departamento de Medio Ambiente pide la aplicación de la legislación del Parque Natural de Aralar, algo que hasta ahora no había hecho la Diputación.

Expresamos asimismo que la Dirección de Montes de Diputación debe reorientar la gestión de Aralar buscando garantizar un equilibrio entre la actividad ganadera y la conservación de la naturaleza, contando para ello con todos los sectores implicados y no sólo con el sector ganadero, que es lo que lo que están haciendo en esta legislatura.

Para finalizar, felicitamos también a la Federación Vasca de Montaña por haber aprobado la declaración a favor de Aralar y en contra de los proyectos de pistas en su asamblea general en la cual entre otros puntos se ha aprobado la necesidad de un proceso abierto de participación entre todos los sectores implicados, estudio científico riguroso para determinar la capacidad de acogida de las infraestructuras planteadas en un medio tan sensible como Aralar, que se realice un estudio socioeconómico para valorar el alcance de todas las actividades económicas desarrolladas en el parque y que hasta que los estudios solicitados sean elaborados y el proceso participativo haya concluido, se paralicen las obras en ejecución y los proyectos planteados a futuro, puntos todos ellos con los que nuestras asociaciones estamos de acuerdo.

Boletín del 30 de abril:
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/04/30/c1802970.pdf

3 de mayo de 2018

ARKARMURKA, EGUZKI, ITSAS ENARA, LANDARLAN ETA MUTRIKU NATUR TALDEA