"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2018/06/30

Bazen garaia!

Oso proposamen interesgarria onetsi du bart arratsaldean Eusko Legebiltzarrak aho batez. AHO BATEZ!

Jaurlaritzari eskatu dio sendo dezala Ertzaintzaren barruan ingurumen-delituen aurkako unitatea, behar bezala horni dezala pertsonaz eta materialez, behar bezala presta ditzala haren kideak. Halaber, Foru Aldundi eta Udalei antzeko ekimenak egin ditzatela beren eskumeneko zaintza-taldeetan.

Kontserbazionistok aspaldi planteatutako kontu honi heldu dio azkenean Legebiltzarrak, pozteko motiboa da. Aurrera begira lan egiteko ateak ireki ditu, eguneroko kontuak ditugun delitu horiek azkenean nork borrokatua izango baitute onetsitako proposamenari esker.

Legebiltzarkideen hitzaldiari erreparatuta, gainera, badugu motiboa etorkizunean landuko diren testu legal berrietan hitzok isla izango dutela espero izateko.

Eskerrak eman nahi dizkiegu prozesu luze horretan esku hartu duten guztiei, tiraka eta bultzaka jardun duten ekintzaile, abokatu eta partikularrei batez ere, boto eman duten legebiltzarkideak ahaztu gabe noski.

Hau da onartutako proposamenaren testua:

1. Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio indartu dezala Ikerketa Kriminalaren eta Polizia Judizialaren Buruzagitzaren menpeko ingurumen- delituen taldea eta bultzatu dezala bere ikerkuntza-ahalmena. Talde horrek, bere zereginak behar bezala betetzeko, ezein arau-hauste edo delitu zigorrik gabe geratzen ez dela bermatzeko behar diren giza baliabideak, baliabide materialak, teknikoak eta prestakuntzakoak edukiko ditu.

2. Legebiltzarrak Segurtasun Sailari eskatzen dio delitu horien prebentzio- lana sakondu dadila komisarietan. Helburu horrekin berarekin, prestakuntza espezifikoko ikastaroak egingo dira, batez ere Ertzaintzaren begi-ikuskapenetarako taldeentzat, aipatu delitu-tipologien laginak hartzeko teknikei buruzkoak. Halaber, protokolo espezifiko bat landuko da partikularrek komisarietan aurkeztutako ingurumen-alorreko salaketak jasotzeko, erraztasunak emateko salaketa horiek aurkezteko eta ahalik eta modurik osoenean jasotzeko, ondoren bide judizialetik izapidetzeko.

3. Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio instituzio arteko batzorde bat eratu dadila, non sartuko diren Segurtasun Sailaren eta Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren ordezkariak, udaltzaingoko pertsonalak dituzten aldundi eta udalekin batera, ingurumen-arloko arau-hauste eta delituen aurrean jarduteko euskal plana garatzeko. Aipatu planak, urtebeteko gehienezko epean onetsi beharko denak, jasoko ditu, gutxienez, jarduera-protokolo eta -prozedurak, administrazio bakoitzaren eta kasu bakoitzeko agentearen erantzukizunak, kasuetan parte hartuko duten agentzien arteko koordinazioa eta taktika operatiboen egokitzapena ingurumen-arloko arau- hauste eta delituen ikerkuntzaren beharrizanen arabera.

4. Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, legealdi honetan zehar, foru-aldundiekin elkarlanean eta instituzio bakoitzaren eskuduntza- eremua errespetatuz, Estatuko oinarrizko legedia bultza dezala agente baso-ingurumeneko kidegoari buruzko lege edo foru arauen bidez, profesional horiek ingurumenaren zaintzarako funtzioak eta agintaritzaren agente gisa duten eskuduntza eraginkortasunez betetzeko.

5. Legebiltzarrak foru-aldundiei gomendatzen die, horretarako haien eskuduntza propioak erabilita, oihanzaingoko eta ingurumen-zaintzako pertsonala eta agintaritzaren agente gisa duten funtzioak indartzeko ahalegin irmoa egin dezatela, eta baita euren funtzioak bermeekin betetzeko beharrezkoak diren baliabide tekniko zein materialak eta etengabeko prestakuntza eskaintzekoa ere.

6. Legebiltzarrak udaltzaingoko pertsonalak dituzten udalei eskatzen die pertsonal horiek irakatsi, prestatu eta baliabidez hornitu ditzatela, ingurumenaren arloan esleituta dituzten funtzioak egoki betetzeko.  Naturkon – Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan

2018ko ekainaren 29an

2018/06/27

ARALARKO ENIRIO-IGARATZA PISTA PROIEKTU BERRIARI EZETZA!!

*|MC:SUBJECT|*
PRENTSA-OHARRA

2018-06-27
Ikusi nabigatzailean

ARALARKO ENIRIO-IGARATZA PISTA PROIEKTU BERRIARI EZETZA!!

Gipuzkoako Arkamurka, Itsas Enara, Eguzki, Landarlan eta Mutriku ekologista eta natur taldeek berriro eskatu diote Foru Aldundiko Mendi Zuzendaritzari atzera botatzeko “Igaratzako txaboletarako mendi bidearen egokitzapena” deitutako pista proiektu berria. Proiektu hau, Enirio Aralar mankomunitateak. iaz aurkeztutakoaren oso antzekoa da, horren ingurumen ebaluazio inpaktua Aldundiko Ingurumen Departamendutak onartu ez zuelarik.

Horiez gain, hauek dira Aldundiari adierazitako arrazoi nagusiak pista proiektu berriari berriro ezetz esateko:


- Europak eta Euskadik babestutako espezie eta habitat suntsituko dituelako, horien artean 5 hagin eta 16 gorosti.

- Kalteak onurak baino askoz gehiago direlako eta berreskuratu ezinak.
- Pista proiektu berria ez da beharrezkoa Aralarren kontserbaziorako, ezta larreen babeserako, dagoeneko Aralarko larreetan orain dela 20 urte baino % 20 ganadu gehiago baitabil.

- Aralar Natur Parkearen Ordenazio plana ez du betetzen.

- Lareoko urtegira ura eramaten duten erreka bat kaltetuko duelako.

- Herri-lurretan egin nahi dituzten proiektu hauen inguruko erabakiak hartzeko prozesuan, herritar askoren iritzia —bereziki mendizale, kontserbazionista eta zientzialariena— baztertu egin dira, eta horrek bizikidetzan eragin negatibo azpimarragarria izan du.

- Eta Aranzadi Zientzia Elkarteak bere azken txostenean esandakoarekin bat egiten dugulako:
  • "pista berrien eraikuntzari buruzko erabakiak atzeratu egin beharko lirateke Larreen Ordenazio Plan bat egin arte.”

Behingoz pista proiektu hauek baztertu, sektore ezberdinak aintzak hartu eta Aralar Natur Parkeko legedia bete dezala Aldundiak, bada garaia!

DONOSTIAN, EKAINAREN 23AN

Arkamurka Natur Taldea, Itsas Enara, Eguzki, Landarlan Ingurumen Elkartea, Mutriku Natur Taldea

Gipuzkoako 16 erakunde naturalista eta kontserbazionistak sortutako kolektiboa da Naturkon, eta natura eta ingurumena kontserbatzearen alde jokatzea eta erakundeei hala jokaaraztea du helburua. Horreterako bere kezkak helarazten dizkie botere publikoei, lege-aldaketak proposatzen dizkie, ingurumenaren eta lurraldearen alde indarrean dauden lege-arauak bete ditzatela exijitzen die eta haien aurrean salatzen ditu arlo honetan etenik gabe egiten diren gehiegikeriak.

Harremanetarako:
  • XXXXXXX(XXXXXXXXXX)
  • XXXXXXXXX(Xxxxxxxxx)
  • XXXXXXXX(XXXXXXX)
http://naturkon.blogspot.com.es
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

PETICIÓN DE RETIRADA DEL NUEVO PROYECTO DE PISTA DE ENIRIO A IGARATZA EN ARALAR

*|MC:SUBJECT|*
NOTA DE PRENSA

27-06-2018
Ver en el navegador

PETICIÓN DE RETIRADA DEL NUEVO PROYECTO DE PISTA DE ENIRIO A IGARATZA EN ARALAR


Las asociaciones naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa Arkamurka, Itsas Enara. Eguzki, Landarlan y Mutriku Natur Taldea han pedido de nuevo la retirada del nuevo proyecto de pista denominado “adecuación de accesos a las chabolas de Igaratza en Aralar”a la Dirección de Montes de la Diputación, pues el proyecto presentado por la mancomunidad de Enirio-Aralar ha sido muy similar al anterior, cuya evaluación de impacto ambiental no fue aprobada por el Departamento de Medio Ambiente de Diputación

Además por de dichas razones, también hemos pedido dicha retirada por las siguientes razones:
- Los perjuicios son mucho mayores que los beneficios e irrecuperables.
- Este nuevo proyecto de pista no es necesario ni para la conservación de Aralar ni de sus pastos, pues ya en dichos pastos pasta un 20% más de ganado que hace 20 años.
- No cumple el Plan de Ordenación del Parque Natural de Aralar.
- Destruirá especies y hábitats protegidos por Euskadi y Europa, entre ellos 5 tejos y 16 acebos.

- Porque afectará negativamente a un riachuelo de cuyas aguas se alimenta el embalse de Lareo.

- En el proceso de decisión de estos proyectos se han marginado al sector montañero, conservacionista y científico y dichos proyectos están incidiendo negativamente en la convivencia de los municipios colindantes a Aralar.

- Y porque compartimos la petición de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en su último informe: "convendría llevar a cabo una moratoria en la construcción de nuevas pistas, al menos hasta disponer de un Plan de Ordenación de Pastos”.

Ya es hora de que la Diputación retire los proyectos de pistas, tome en consideración a los distintos sectores y cumpla la legislación del parque natural de Aralar.

DONOSTIA, a 23 de junio de 2018

Arkamurka Natur Taldea, Itsas Enara, Eguzki, Landarlan Ingurumen Elkartea, Mutriku Natur Taldea
Naturkon es un colectivo integrado por 16 entidades conservacionistas y naturalistas de Gipuzkoa, cuyo objetivo es velar por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, trasladando a los poderes públicos sus preocupaciones al respecto, proponiendo modificaciones legales, exigiendo el cumplimiento de la normativa ambiental y territorial vigente y denunciando los eternos atropellos que se perpetran en este ámbito.
Teléfonos de contacto:
  • XXXXXXXXX(Edurne Huesa)
  • XXXXXXXXX(Koro Irazustabarrena)
  • XXXXXXXXX(XXXX)
http://naturkon.blogspot.com.es
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

2018/06/06

La Comisión Europea confirma la aprobación del Plan de Acción para la tórtola europea, moratoria de caza incluida

En una carta remitida a Naturkon, a la que este medio ha tenido acceso y en la cual el Comisario Europeo de Medio Ambiente, el maltés Karmenu Vella, contestaba a una petición de aclaración formulada por dicho colectivo, la Unión Europea confirmaba tajantemente la aprobación del referido Plan de Acción el pasado 23 de mayo, y exponía que la única modificación que se incluirá en la versión definitiva del mismo será una exposición minuciosa de las razones por las que determinados estados de la Unión se oponen al establecimiento de la moratoria temporal de la caza de esta especie, razones que en ningún caso suponen una reserva o exención alguna de las obligaciones derivadas de la aprobación del Plan de Acción.
La tórtola europea lleva varias décadas arrastrando un acusado declive poblacional en toda Europa, ante el cual las organizaciones conservacionistas han solicitado insistentemente que se aborde una gestión conjunta en todo el continente. Dicha gestión conjunta ha sido obstaculizada obsesivamente por parte del lobby mercantil de la caza, organizado alrededor de la autodenominada Oficina Nacional de la Caza y que agrupa a los grande fabricantes y comercializadores de armas y municiones, productores de aves de granja, propietarios de cotos... Consecuencia del retraso acumulado, la situación de la tórtola europea fue empeorando aún más, y la especie finalmente fue clasificada por la UICN en la categoría de 'vulnerable', más grave, del Libro Rojo.

A lo largo de la semana pasada, diversos medios de la órbita del lobby mercantil de la caza, incluidas varias federaciones de caza, revistas y medios digitales, han propalado masivamente un mensaje falso, negando ante sus lectores y adeptos que se hubiera aprobado el plan de acción comunitario.


Europar Batasunaren gutunaren pantailazoa

Desde Naturkon queremos denunciar la rastrera actitud de dicha organización paradeportiva, que no busca sino confundir y manipular a la opinión pública con la connivencia del Ministerio español de Medio Ambiente, quien, lejos de cumplir su cometido, se ha dedicado a retrasar todo lo que ha podido la aplicación de la moratoria aprobada en Bruselas por parte de las comunidades autónomas. El objetivo putativo compartido por el lobby y el gobierno central es mantener la caza de la tórtola pese a quien pese. Sólo en Andalucía se cazan la mitad de las tórtolas que se cazan en Europa, por lo que actuar en España es inevitable si se quiere recuperar poblacionalmente esta especie y que abandone la crítica situación en la que se encuentra.


NATURKON
Donostia, 2018 06 06