"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2017/09/14

Naturkonen prentsa-oharra Enirio-Igaratza bitarteko pista-proiektua dela eta

*|MC:SUBJECT|*
PRENTSA-OHARRA

2017-09-13
Ikusi nabigatzailean

ARALARKO ENIRIO-IGARATZAKO TXABOLETARAKO
PISTA PROIEKTUA ONARTEZINA!

Gaur hemen bildutako NATURKONeko, Gipuzkoako natur eta ekologista elkarteetako ordezkariok Foru Aldundia ebaluatzen ari den Enirio-Igaratzako txaboletarako pista proiektu berria eta bere ingurumen inpaktuko azterketaz egiten dugun aurkako balorazioaren berri azaldu nahi diogu Gipuzkoako gizarteari.
 • Pista hau ez da beharrezkoa, Igaratzako txabolek badutelako jada Nafarroatik barrena 4x4 ibilgailuz euren txabolen ateraino iristeko pista; eta gainera, pista bihurtu nahi den oinezkoen bidea bizikletaz edo motoan ibiltzeko modukoa da. Oinezko 2,275 kmko bide hori (PR-Gi 2010) antzina-antzinatik mendizale eta oinezko askok erabili dute, Goierritik Igaratzara eta Aralarko San Migelera joateko. Oso ederra izateaz gain, balio historiko eta kultural handiko bidea da; horregatik, babestu egin beharko litzateke eta ez pista bihurtuz, ondare hori betiko galdu. Gainera Trashumantzia Kultur-ondare Inmaterialaren Adierazgarri bezala deklaratuta dagoenez, bide hori ardiak larretara igotzeko eta horietatik jaisteko Aralarren geratzen den bidezidor gutxitakoa denez, uste dugu bere horretan mantendu behar dela, ardiak larretara eramateko nahiz ondorengo belaunaldien gozamenerako.
 • Orain gutxi Ingurumen Fiskaltzak iaz egindako pistaren kasua Tolosako epaitegiaren esku utzi du, Eguzki eta Landarlanek egindako salaketaren haritik, proiektuan lege urraketa zantzuak ikusi direlako. Proiektu berriak iazko eraikitako pistako lege hausteei eusten die berriro ere:
 1. Aralarko bide azpiegituren plana egin beharrean, ia 20 km luzerako pista proiektua zatika baloratzen ari da, berez beharko lukeen banakako ebaluazioa ez egiteko eta horren ordez, sinplifikatua eginez, proiektuaren tramitazioa asko arintzeko.
 2. Pista berria eraiki nahi den ibilbidean Mendi Babesle izendatutako barrutiak dira nagusi. Hauetan, Aralarko legediaren arabera, artzaintza mugatu beharko litzateke lurraren higadura arriskuagatik eta lurzorua mugitzea debekatuta dago, beti ere zuhaitzak jartzeko edo lehendik dagoen azpiegitura mantendu eta hobetzeko ez bada.
 3. Aralarko Natur Parkea Europako Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko Eremua da eta proiektu hau ez da Europako legedira egokitzen. Pista berria ez da beharrezkoa Kontserbazio Bereziko Eremuaren kudeaketarako, are gehiago, Aralarren ganaduaren gainkarga dagoenean, eta larreak egoera egokian mantentzeko zenbat ganadu beharko litzatekeen argitzen ez denen bitartean.
 • Horrez gain, adierazi beharrean gaude pistak eginda ez dela artzaintzaren etorkizuna bermatzen, baserrien kasuan garbi ikusi den bezala: adibidez Goierrin, baserri bideen luzera 500 km-koa da, baina 1.500 baserrietatik 120 bakarrik dira benetan baserria ogibide dutenak.
 • Halaber, onartezina iruditzen zaigu artzainen irisgarritasuna hobetze aldera pistaren alternatiba soila aurkeztu izana. Badira inguru honetara hobeto egokituko liratekeen beste ibilgailu mota batzuk, 4x4ena baino zabalera txikiagoa dutenak eta azpiegitura jasangarriagoekin bideragarriak liratekeenak, beti ere, erregai fosil bidez funtzionatzen duten ibilgailuen aurrean, ibilgailu elektrikoen erabilpenasustatuz, bere garaian, argindarra lortzeko eguzki plakak instalatu ziren bezala. Zama eramateko animaliak erabiltzea ere aukera egokia litzateke, mandoak eta zaldiak esaterako, zaindariek lagunduta.
 • Pistak arriskuan jarriko du Lareoko urtegia hornitzen duen erreka, ibilgailuek sor dezaketen kutsadurarengatik.
 • 160 zuhaitz eta zuhaixka botako lirateke, gehienak elorriak, baina baita 17 gorosti eta 6 hagin ere, azken bi espezieak legez babestutakoak direlarik. Gainera Hazi Fundazioak, Aralarren haginak kontserbatzeko LIFE BACCATA proiektua garatzen ari den enpresa berak egin du Ingurumen Inpaktu azterketa, baina txostenean ez du haginak botatzearen inguruko aipamen berezirik egin. Honek Hazi Fundazioaren kontraesanak begi-bistan uzten ditu. Era berean, landareengan izango duen inpaktua baloratzeko erabili diren datuak 2003koak dira eta ez dira gaurkotu, beraz, ez dira aintzat hartzekoak.
 • Proiektuak Batasuneko Intereseko espezieengan izango duen eraginari buruz, 17 espezie soilik hartu dira kontuan eta ez interesekoak diren 65 espezieak. Honen haritik, ez dira kontsideratu Natura 2000 Sarerako garrantzitsuak diren flora eta faunako espezieak, ezta Euskadiko Espezie Mehatxatuen katalogokoak. Hau gutxi balitz, lurrazpiko espezieak ez dira aipatu ere egiten, Aralarren 202 baino gehiago izanik eta horietako 12 Aralarko endemikoak izanda, alegia mundu osoan Aralarren besterik aurkitzen ez direnak.
 • Biztanleriaren gaineko inpaktua pista egin ondoren positiboa izango dela esaten den arren, iaztik pista proiektuak Enirio-Aralarko herrietan giro asaldatua eta liskartsua sortu du. Horren adibide dira, Oiduiko mendi aterpea nahita erre izana edota abeltzain bat Mankomunitateko bileran nahiz mendian jendeari mehatxuka ibiltzea. Dagoeneko Naturkon-ek eta Euskadiko hiru Mendi Federazioek pista proiektuarekiko desadostasuna azaldu dute, pista eraikitzeak kontserbazionista, naturzale, mendizale eta oinezkoentzako inpaktu oso negatiboa izango duelako.
 • Ekarpen horiek guztiak eta gehiago helarazi dizkiote hainbat elkartek Ingurumen Departamenduari eta pista proiektua eta bere ebaluazio inpaktua ez onartzeko eskatu zaio, Aralarren sortuko dituen inpaktu larriengatik eta irisgarritasuna hobetzeko alternatiba jasangarriagoak eta mendi ingurunera hobeto egokitzen direnak badirelako:
 • Eta amaitzeko, hemen aipatutako Enirio-Igaratzako txaboletarako bidearen aberastasuna ezagutzeko, urriaren 8an, igandean izango den mendi ibilaldira, gonbidatzen ditugu herritarrak.
Donostian, 2017ko irailaren 13an
NATURKON
(Itsas Enara OE- Arkamurka Zarauzko NT- Eguzki - Mutrikuko NT- Herrio Orioko NT - Ugatza OE -
Ekologistak Martxan - Zumaiako NT - Erkaxo Azpeitiko NT - Katamarrua Zestoako NT - Landarlan Goierriko NT
Ondarroa 12 milia - Haritzalde Naturzaleen Elkartea - Okil Beltzak Elgoibarko NT – Aralar Bizirik)
.
Gipuzkoako 16 erakunde naturalista eta kontserbazionistak sortutako kolektiboa da Naturkon, eta natura eta ingurumena kontserbatzearen alde jokatzea eta erakundeei hala jokaaraztea du helburua. Horreterako bere kezkak helarazten dizkie botere publikoei, lege-aldaketak proposatzen dizkie, ingurumenaren eta lurraldearen alde indarrean dauden lege-arauak bete ditzatela exijitzen die eta haien aurrean salatzen ditu arlo honetan etenik gabe egiten diren gehiegikeriak.

Harremanetarako:
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nota de Prensa de Naturkon sobre el proyecto de pista de Enirio a Igaratza

*|MC:SUBJECT|*
NOTA de PRENSA

2017-09-13
Ikusi nabigatzailean

PROYECTO DE PISTA EN ARALAR ENTRE ENIRIO Y LAS CHABOLAS DE IGARATZA, ¡INACEPTABLE!

Las representantes de NATURKON, Coordinadora de grupos naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa, presentes hoy aquí, queremos trasladar a la sociedad guipuzcona nuestra valoración sobre el nuevo proyecto de pista en Aralar y su estudio de impacto ambiental, de Enirio a las chabolas de Igaratza:
 • Primeramente, hacemos saber que la plataforma ARALARBIZIRIK y la asociación ambiental LANDARLAN, pidieron una reunión al diputado de Medio Ambiente a mediados de julio, para presentarles su alternativa de mejora de accesiblidad en el camino de Enirio a dichas chabolas de Igaratza, sin transformarlo en pista y todavía no han recibido respuesta. Pasados unos días el mismo departamento de Medio Ambiente de la Diputación, abrió el plazo para recibir aportaciones sobre dicho proyecto desde el 24 de julio hasta el 7 de septiembre, siendo agosto un mes de vacaciones y de esa manera dificultando la participación de las asociaciones e inclumpliendo así los principios de buena gobernanza de la propia diputación.
 • Esta pista no es necesaria en absoluto, ya que las chabolas de Igaratza ya tienen una pista para acceder a ellas mediante vehículos 4x4 a través de Navarra, y además el camino peatonal que se quiere convertir en pista es un camino apto para bicicletas y motos. Dicho camino peatonal de 2,275 km ha sido utilizado históricamente por montañeros y la gente en general, para ir del Goierri a Igaratza y de allí a San Miguel de Aralar. Además de ser un camino muy bello, tiene un gran valor histórico y cultural, por ello, debería ser conservado y no convirtiéndolo en pista, perder dicho patrimonio para siempre. Además constituye un indicador de la Trashumancia, Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, ya que dicho camino esuna de las pocas cañadas que quedan para subir y bajar los rebaños a los pastos de Aralar; y por ello, pensamos que hay que conservarlo tal cual, para que se siga utilizando para que las ovejas suban a los pastos y lo disfruten también las generaciones futuras.
 • Hace pocas semanas que la Fiscalía de Medio Ambiente ha trasladado la denuncia realizada por Eguzki y Landarlan sobre la pista construida el año pasado al juzgado de Tolosa, por la apreciación de indicios de delito. Varias de las infracciones legales entonces realizadas se repiten en este nuevo proyecto:
 1. En lugar de realizar el plan de infraestructura, el proyecto total de pistas de casi 20 km se ha fraccionado en proyectos distintos, para que su tramitación sea mucho más ligera, mediante una evaluación ambiental simplificada y no mediante una evaluación individual.
 2. El mayor tramo de la nueva pista que se quiere construir discurre por Monte Protector, en el que está prohibido remover el suelo, salvo para la plantación de árboles o mejorar accesos e infraestructuras ya existentes.
 3. El Parque Natural de Aralar es Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 europea y este proyecto de pista no respeta la legislación europea, además de que no es necesario para la gestión de dicha Zona de Especial Conservación, más si cabe, cuando en Aralar existe una sobrecarga ganadera, y cuando no se aclara cuál esel número de cabezas óptimo para un estado de conservación favorable de dichos pastos.
 • Otra vez más, nos vemos obligados a manifestar que la construcción de pistas no garantiza el futuro del pastoreo, como hemos visto en el caso de los caseríos: por ejemplo, en Goierri, la extensión de pistas a los caseríos es de unos 500 km, pero de esos 1500 caseríos, sólo 120 viven realmente del caserío.
 • También nos parece inaceptable que para mejorar la accesibilidad de los pastores se presente la pista como única alternativa, existiendo otro tipo de vehículos de menor anchura que los 4x4y que serían viables con infraestructuras más sostenibles, promoviendo la utilización de vehículos eléctricos, como en su día se promovió la instalación de placas solares para la obtención de energía eléctrica o la utilización de animales de carga, como mulos, caballos, ayudados por cuidadores.
 • Este proyecto aumentará el riesgo de contaminación del arroyo adyacente que suministra agua al embalse de Lareo.
 • Supone eliminar 160 árboles y arbustos, la mayoría espinos, pero también 17 acebos y 6 tejos, estando estas dos últimas especies, protegidas legalmente. Por si fuera poco, la Fundación HAZI, que está desarrollando el proyecto de conservación del tejo en Aralar, LIFEBACCATA, ha realizado el estudio de impacto ambiental, pero en su informe no hace mención a la eliminación de los tejos. Y los datos utilizados para valorar el impacto en la vegetación son antiguos, del año 2003, sin haber sido actualizados, y por ello no deberían tenerse en cuenta.
 • En cuanto al impacto en las especies de interés comunitario, sólo se han tenido en cuenta 17 especies y no las 65 de interés. Tampoco se han considerado las especies de fauna y flora importantes para la red Natura 2000 ni las del catálogo de especies amenazadas de Euskadi. Y por si fuera poco, ni se citan las especies del subsuelo, existiendo en Aralar más de 202, y 12 de ellas siendo endémicas en Aralar, es decir que en el mundo entero no existen más que en Aralar.
 • Aunque se dice que el impacto en la población tras la construcción de la pista será positivo, desde el año pasado, el proyecto de pistas ha creado un ambiente conflictivo y ha perturbado la convivencia en los municipios de la mancomunidad de Enirio-Aralar como así lo demuestran el incendio intencionado del refugio de montaña de Oidui y las amenazas vertidas por un ganadero, tanto en una reunión de la mancomunidad como en el mismo Aralar. Naturkon y las tres federaciones de montaña de Euskadi ya han manifestado su desacuerdo con este proyecto de pistas, suponiendo así un impacto negativo para los conservacionistas, ecologistas, montañerosy peatones.
 • Varias asociaciones de Naturkon han enviado estas aportaciones al Departamento de Medio Ambiente y le han pedido que no apruebe el proyecto y su evaluación de impacto ambiental, por los graves impactos que provocará en Aralar y porque existen alternativas más sostenibles de mejora de la accesibilidad que se adaptan al entorno.
 • Y para finalizar, para conocer la riqueza del camino de Enirio a las chabolas de Igaratza invitamos a la ciudadanía a la salida montañera que tendrá lugar el 8 de octubre, domingo.


Donostia, a 13 de septiembre de 2017

NATURKON
(Itsas Enara OE- Arkamurka Zarauzko NT- Eguzki - Mutrikuko NT- Herrio Orioko NT - Ugatza OE -
Ekologistak Martxan - Zumaiako NT - Erkaxo Azpeitiko NT - Katamarrua Zestoako NT - Landarlan Goierriko NT
Ondarroa 12 milia - Haritzalde Naturzaleen Elkartea - Okil Beltzak Elgoibarko NT – Aralar Bizirik)
Naturkon es un colectivo integrado por 16 entidades conservacionistas y naturalistas de Gipuzkoa, cuyo objetivo es velar por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, trasladando a los poderes públicos sus preocupaciones al respecto, proponiendo modificaciones legales, exigiendo el cumplimiento de la normativa ambiental y territorial vigente y denunciando los eternos atropellos que se perpetran en este ámbito.

Contacto:
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*