"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2021/01/27

Parke Naturalen Patronatuak bildu dira

 

Urte zaharreko kanpaiak jotzear zirela, korrika eta presaka, deitu zituen Gipuzkoako Foru Aldundiak lau Parke Naturaletako osoko bilkura telematikoak. Aurreko urtean azalpenik eman gabe kale egin ostean, jakinminez eta beti bezain prestu bertaratu ginen naturazaleen ordezkari garenok, udalerrietako, lehen sektoreko hainbat arlotako eta unibertsitateko ordezkariekin batera, Aldundiko arduradunen gidaritzapean. Bizi izan genuena sinetsi ezinik atera ginen bilkuretatik.
 
Gure Natura Kontserbatzeko Legeak dioenez, Patronatuak Parke Naturalen parte-hartze organoak dira eta, beren zereginen artean, Parkeen urteko aurrekontuak eta kudeaketa programak onartzea daude. Aldundiak azaldu beharko liguke ea nola demontre bete ahalko ditugun eskumen horiek, urtea bukatzera doanean deitzen bagaitu edo deitzea ahazten bazaio.
 
Beste hamaika zeregin ere aitortzen dizkie Patronatuei aipaturiko Legeak, denak natura babesteko ekimenak sustatu edo kontrolatzeko, guzti guztiak alferrikakoak, arduradunek legea betetzeko inongo intentziorik erakusten ez duten bitartean.
 
Are lotsagarriagoa da 'Herritarrek Parte Hartzeko Zuzendaritza Nagusian” urtero ia 3 milioi gastatzen dizkigun administrazio batean horrela ibili beharra, eta “Gobernantza irekia eta kolaboratiboa gobernuen eta gizarte zibilaren arteko harreman eta lankidetza forma berrietan oinarritzen dela” enpatxurik gabe predikatzen digun gure Aldundi honetan, Patronatuak Naturaren administrazioan parte-hartze organo ofizial bakarrak izanda!
 
Eta bileren edukiari buruz, zer esan; Parkeko ustezko zuzendariek irakurri zizkiguten azken bi urteetako txostenetan garbi utzi ziguten Parke Naturalak ez dituztela natura babesteko kudeatzen, alderantziz, ekimen publikoek espazio hauetako erabiltzaileek ahalik eta etekin gehien ateratzea beste helbururik ez dutela. Badakigu dena ez dela dirutan neurtu behar, baina, gabe ere, ezin dela miraririk egin. Ba Patronatuek onartu ezin izan zituzten aurrekontuen bi heren abeltzaintzarako azpiegituretan edota erabilera publikoaren kudeaketan joan zela jakinarazi ziguten, eta ia beste herena pertsonal gastuan. Kasurik onenean, ikerketarako % 3a baino ez zen bideratu. Natur Parkeen lehen helburua “Parkearen eremuan dauden ekosistemak babestu, artatu eta lehengo egoerara itzularaztea” bada ere, Aldundiak uko egin dio helburu honi, biodibertsitatearen berreskurapena ez da Aldundiaren lehentasuna.
 
Eta egoera honetaz larrituta egin genizkien galderei, erantzun ere ez! Ez florarik, ez faunarik, ez habitatik, ez ekosistemarik, ez paisaiarik, ez klima larrialdirik ez natura-ondarerik aipatu gure agintariei. Alperrik ari dira Europar Batasunean Itun Berdeak sinatzen. Aldundiko Landa Garapeneko zuzendaritzakoei ez zaie buruan sartzen naturaren babesean eta berreskurapenean inbertitzea beharrezkoa dela ekonomiaren susperraldirako; ezta COVID-19 krisiak erakutsi bezala, ingurune osasuntsua izatea inoiz baino beharrezkoa bihurtu zaigunean. Ez dute ulertu nahi biodibertsitatea berreskuratu ezean, natur ondarea ez ezik, horrelako krisiei aurre egiteko aukerak galduko ditugula.
 
Europako itunetan jaso bezala, ea nork esaten dien natura garrantzitsua dela ongizate fisiko eta mentalerako, bai eta gure gizarteak aldaketa globalari, osasunerako mehatxuei eta hondamendiei aurre egiteko gaitasuna duela. Edo natura gure bizitzan presente egotea behar dugula. Gure Kontinentean natura babesteko gero eta saio eder eta sakonagoak egiten ari diren honetan, agian gu gabiltza oker europarrak garela pentsatzean.

Tras las reuniones los Patronatos de Parques Naturales de Gipuzkoa

 

A punto de oír las campanadas de fin de año, la Diputación Foral se apresuró a convocar los plenos (telemáticos), de los cuatro Parques Naturales de Gipuzkoa. Tras un ejercicio en blanco, en el que ni siquiera se convocaron, los defensores de la naturaleza acudimos bien dispuestos, acompañados por representantes municipales, de diferentes sectores que aprovechan los recursos naturales o de la universidad, liderados por los responsables de la Diputación. De todas y cada una de las sesiones salimos sin poder dar crédito a lo que habíamos vivido.
 
La Ley vasca de Conservación de la Naturaleza explica que los Patronatos son los órganos de participación de los Parques Naturales y que, entre sus funciones, está la de aprobar los presupuestos y programas de gestión anuales en cada uno de los Parques. Aún estamos esperando a que la Diputación nos explique cómo demonios van a ejercer esas funciones si ni siquiera reúne los Patronatos o lo hace al finalizar el año.
 
La Ley citada reconoce a los Patronatos otras muchas funciones, en general de fomento o de control para la conservación de la naturaleza, pero en Gipuzkoa no las pueden ejercer porque los responsables forales no muestran ni la más mínima intención de que los Patronatos puedan funcionar.
 
Esta actitud se nos antoja más lamentable en una administración que cuenta con una "Dirección General de Participación Ciudadana" y un presupuesto de casi 3 millones anuales, que nos revela que "la gobernanza abierta y colaborativa se basa en nuevas formas de relación y colaboración entre los gobiernos y la sociedad civil", pero resulta ser la misma que desprecia los Patronatos, ¡únicos órganos oficiales de participación para la conservación de la naturaleza!
 
Y qué decir del contenido de las reuniones, los informes de actividades que nos leyeron los supuestos directores de los Parques dejaron bien claro que la gestión de los Parques Naturales en Gipuzkoa no buscan proteger la naturaleza, al contrario, los medios públicos se utilizan para asegurar que los distintos usuarios puedan sacar el máximo provecho de los recursos naturales. Nos gusta decir que no todo se arregla con dinero, pero sin él resulta difícil hacer milagros. Y los gastos que no pudieron aprobar los Patronatos nos mostraron que las dos terceras partes se van en infraestructuras ganaderas o para el uso público y el resto, en gastos de personal. En el mejor de los casos, la investigación se llevó un 3 % del total. Que entre las normas de los Parques Naturales el primero de los objetivos sea el de "proteger, atender y devolver a la situación anterior los ecosistemas existentes en el ámbito del parque" no cuenta, por lo visto, para la Diputación.
 
¡Y es que ni siquiera respondieron a las preguntas que les hicimos! Ni flora, ni fauna, ni hábitats, ni ecosistemas, ni paisaje, ni emergencia climática ni patrimonio natural, nada de esto existe para nuestras autoridades. En vano firman Pactos Verdes los dirigentes en la Unión Europea, que ni se molesten en explicarnos que la inversión en protección y restauración de la naturaleza es indispensable para la recuperación económica; ni cuando, como ha demostrado la crisis COVID-19, parezca más necesario que nunca tener un entorno sano. No quieren escuchar que si no recuperamos la biodiversidad, no sólo perderemos patrimonio natural, sino oportunidades valiosas para hacer frente a este tipo de crisis.

A ver quién les dice que los tratados europeos afirman que la naturaleza es importante para el bienestar físico y mental, así como que nuestra sociedad tiene capacidad para afrontar el cambio global, las amenazas para la salud y los desastres. O que necesitamos que la naturaleza esté presente en nuestra vida. Ahora que nuestro Continente se moviliza cada vez más y mejor para proteger la naturaleza, hemos empezado a sospechar que, a lo mejor, somos nosotros los equivocados al pensar que somos europeos.