"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2019/07/10

Zerekin ari dira fumigatzen pinudiak?

*|MC:SUBJECT|*
PRENTSA-OHARRA

2019-07-10
Ikusi nabigatzailean

Zerekin ari dira fumigatzen pinudiak?
 

EFE agentziak uztailaren 5ean prentsari zabaldutako berri baten arabera, Baskegurreko (Euskadiko egurraren elkartea) zuzendariak adierazi berri du banda marroiaren eta gorriaren kontra oxido kuprosoa baliatuz egiten ari diren tratamenduak arrakastatsua izateko itxura daukala.

Berri honek hasiera batean pozgarria dirudi, baina argi gorri guztiak piztu  dizkigu. Izan ere, berrian hau jasotzen da, hitzez hitz: “Azkaratek azaldu du oxido kuprosoarekin tratamendu gutxi egiten ari direla, baimendutako hektarea-kopuruak eta tratamendua aplikatzeko baldintzak muga direlako —lurretik eta herrigune zein ur ibilguetatik 100 metrora—, eta eguraldia kontuan hartu behar delako, “euririk ari ez duenean eta haize gutxi dabilenean egin behar delako tratamendua, oxidoa ez dezan urak eraman”. Horraino ezaguna da istorioa, baina berrian hainbat esaldi aurrerago hau aipatzen da: “kuprosoaz gain, basozaleak onddoaren kontrako beste hainbat produkturekin ari dira probak egiten, hala nola olio esentzialekin, landare-estraktuekin eta ongarriekin zuhaitzak indartzeko”. Hau berria da, gaurdaino ez sektoreak ez administrazioak ez dutelako aipatu ere egin oxido kuprosoaz gain beste inolako produkturik erabiliko zenik diru publikoarekin ordaintzekoa den estrategia horretan.
Esperimentaziorako erabiliko dituzten lursailak Neiker-en begiradapean daude eta espero dugu haiengandik zer eta nola egin duten jakitea; interesgarria izango da horrelako nahasturak erabilita oxido kuprosoaren benetako eragina zein izan den jakitea. Baina, eta jabego pribatuko lursailetan? Nor ari da hori guztia kontrolatzen?

Izan ere, gure inguruan horrelako tratamendu bakanak egiteko behar diren baliabide tekniko eta materialak dituzten enpresak gutxi dira, eta jakin dugu enpresa horiek onddoen izurriteei aurre egiteko fungizida generiko eta sistemikoak (esaterako, metil-tiofanatoa) erabiltzen ari direla; hain zuzen ere, oxido kuprosoa baino askoz kaltegarriagoak ingurumenerako, eta beraz, gure osasunerako.

Hortik gure kezka: enpresa horiek jakinarazi al diete jabeei zerekin ari diren fumigatzen hairen pinudiak? Fumigazio-baimen horietan jasota al daude baliatzen ari diren produktuen eta horien dosien kantitateak? Nor ari da kontrolatzen enpresa horien lana? Ez ote gaude beste iruzur baten aurrean?

Gure administrazio publikoek eta sektorea ordezkatzen duen Baskegur elkarteak berak  behin eta berriro erakusten duten inprobisazioaren eta ezezagutzaren neurria ematen du “Konifero basoak berreskuratzeko euskal estrategia” deitutako pelikularen azken kapitulu honek. Bada, erantzunak entzuteko irrikitan gaude, gure eskubidea da.

NATURKON, 2019ko uztailaren 10ean
Gipuzkoako 16 erakunde naturalista eta kontserbazionistak sortutako kolektiboa da Naturkon, eta natura eta ingurumena kontserbatzearen alde jokatzea eta erakundeei hala jokaaraztea du helburua. Horreterako bere kezkak helarazten dizkie botere publikoei, lege-aldaketak proposatzen dizkie, ingurumenaren eta lurraldearen alde indarrean dauden lege-arauak bete ditzatela exijitzen die eta haien aurrean salatzen ditu arlo honetan etenik gabe egiten diren gehiegikeriak.

Harremanetarako:
  - naturkon.taldea@gmail.com
Twitter
Facebook
Website
http://naturkon.blogspot.com.es
 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

¿Con qué están fumigando los pinares?

*|MC:SUBJECT|*
NOTA DE PRENSA

10-07-2019
Ver en el navegador

¿Con qué están fumigando los pinares?
 

Recientemente, por medio de una noticia difundida por la agencia EFE y publicada en diferentes periódicos el 5 de Julio, hemos podido leer que, según ha declarado el director de la Asociación de la Madera de Euskadi, Baskegur, el tratamiento con óxido cuproso en los pinos enfermos por la "banda marrón" parece ser eficaz.

Esta noticia, a priori consoladora, nos ha vuelto a encender las alarmas rojas. Y es que en esa noticia se recoge textualmente: “Azkarate ha explicado que se están haciendo pocos tratamientos con óxidos cuproso, por las limitaciones en las hectáreas autorizadas, por las condiciones de aplicación —desde el suelo y con una distancia de seguridad de 100 metros a núcleos urbanos o cursos de agua— y porque hay que tener en cuenta la meteorología, "necesario tiempo sin lluvia y con poco viento, para que el óxido no sea 'lavado'". Hasta ahí lo ya conocido. Pero en los párrafos siguientes se escribe: “Además del cuproso, los forestalistas están ensayando con otros productos para parar el hongo, como aceites esenciales, extractos de plantas y abonos para fortalecer los árboles”. He aquí la novedad, pues hasta hoy ni desde el sector ni desde la administración se ha informado de que vayan a utilizar otros productos ajenos al óxido cuproso en esa estrategia fitosanitaria que se está sufragando con dinero público.
Puesto que Neiker está investigando las fumigaciones de las parcelas experimentales, esperamos saber qué y cómo se están ejecutando esos trabajos; será muy interesante conocer la incidencia exacta del óxido cuproso en el uso de esa mezcla de compuestos. Pero, ¿quién está controlando lo que se está haciendo en las parcelas privadas?

Dichos tratamientos fitosanitarios dependen de las pocas empresas forestalistas que hay en nuestro entorno capaces de responder a los requerimientos técnicos y materiales establecidos, y sabemos que además del óxido cuproso se están utilizando fungicidas genéricos y sistémicos (como por ejemplo, el metil-tiofanato) mucho más agresivas y lesivas para el medio ambiente, y por ende, para nuestra salud.

De ahí nuestra preocupación: ¿Informan estas empresas a los propietarios con qué productos están fumigando sus pinares? ¿Se explicita en esos permisos de fumigación que da la administración qué productos y en qué dosis se tienen que emplear? ¿Quién está controlando estas actuaciones? ¿Estamos, otra vez, ante un nuevo fraude?

Este último capítulo del culebrón al que se dio inicio con la denominada “Estrategia vasca para la recuperación de bosques de coníferas” es un ejemplo más del grado de improvisación y de desconocimiento del que vienen haciendo gala tanto nuestras administraciones públicas como Baskegur. Esperamos respuestas, creemos que tenemos derecho a ello.
 

NATURKON, 10 de Julio del 2019

Naturkon es un colectivo integrado por 16 entidades conservacionistas y naturalistas de Gipuzkoa, cuyo objetivo es velar por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, trasladando a los poderes públicos sus preocupaciones al respecto, proponiendo modificaciones legales, exigiendo el cumplimiento de la normativa ambiental y territorial vigente y denunciando los eternos atropellos que se perpetran en este ámbito.
Contacto:
  - naturkon.taldea@gmail.com
Twitter
Facebook
Website
http://naturkon.blogspot.com.es
 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

2019/06/10

Lehengo lepotik burua...

*|MC:SUBJECT|*
PRENTSA-OHARRA

2019-06-10
Ikusi nabigatzailean

GIPUZKOAKO ALDUNDIAK EGURGINTZAREN INGURUMEN-INPAKTUAK DIRUZ LAGUNDUKO DITU AURTEN ERE

Atera berri dira, urtero bezala, Gipuzkoako basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko 2019 urterako diru laguntzen oinarri arautzaileak. Aldundiak aipatzen duen bezala: “Gipuzkoako baso sektorea indartzeko dirulaguntza deialdia”. Baso-sektorea, ez egur-sektorea. Pinudien krisia oraindik begi bistan daukagula, egurgintza eta basogintza bereizi ezinik jarraitzen du Aldundiak, ez dute ezer ikasi.
Are gehiago, baso naturalak (hariztiak, pagadiak, ameztiak, baso mistoak, artadiak, etab.), ia EAEko lurraldearen % 75etik desagertu diren garai hauetan.

Aldundiaren hitzetan, “banda marroia gaitzaz gain, Gipuzkoako basogintza sektoreak baditu beste zailtasun batzuk ere. Nagusiki: baso jabeen adin handia, errelebo zailtasunak, abandonoa eta baso sailen atomizazioa”. Horri aurre egiteko, aurtengo diru-laguntzetan hauxe sarituko da: eskatzaileek 55 urte baino gutxiago izatea, 0,25 UTA baino nekazal jarduera handiagoa izatea, eta baso-azalera gutxienez aurreko urtean baino 0,5 Ha gehitzea. Baso sailen transmisioak egiteko ere bideratuko dira diru-laguntzak, beti ere eskatzaileak 70 urte baino gehiago baditu eta 55 urte baino gutxiago dituenari transmititzen badizkio. Baserri mundua zahartzen/hiltzen ari denean, kaletarrak landa eremuari bizkar ematen ari direnean, pinu-landaketek basogintza-eredu honen ingurumen inpaktu jasan ezina erakutsi dutenean, hauxe da Aldundiaren estrategia basogintzak bizi duen krisi sozial eta ekologikoari aurre egiteko. Eta egurgintza hori aisialdiko jarduera bilakatu da.
Pistak (berriak barne) eta bestelako azpiegiturak edo baso “garbiketak” (matarrasak, bakanketak, entresakak, hobetze mozketak, …) egiteko, landaketa berriak zein makinaria eta bestelako inbertsioak diruz laguntzeko, orain arteko irizpide beretsuak baliatuko dira, diru-partidetan antzeko proportzioak mantenduz. Alegia, oraingoan ere, Gipuzkoako natur ondarearen zaintzaren ardura daukan Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritzak kudeatzen dituen diru-laguntza nagusienetan ingurumen-eraginak arbuiatuko dira (babestutako natur eremuetan basoen berreskurapena lehenetsi gabe eta basoak eta egur-landaketak maila berean jarrita). Eukaliptu- eta Intsigns-landaketak ez dira diruz lagunduko, baina ezta arautu edota debekatuko ere. Matarrasak eta makinaria astunen erabilera ere ez dira baldintzatuko. Lur-galerak eta lurzoruaren kalitatea ez dira diru-laguntza hauen kudeaketa irizpide nagusiak. Diru-publikoarekin kudeatzen den basogintza-politika egurraren sektorean interesetara bideratu da, beste behin, enpresen eta lurjabe handien mesedetan. Krisiak krisi, burua lehenagoko lepotik.
Legealdia bukatzear dago jada, laster batean osatuko dira gobernu berriak Udaletan eta Aldundian. Naturaren zaintza eta ondare naturalaren kontserbazioa eta berreskurapena helburu ditugun gizarte eragileok ez genuke azken 4 urte hauetako amesgaiztoa berriro bizi nahi. Izan ere, EAJko Arantxa Ariztimuñorena izan da Gipuzkoako natur kontserbazioak eta ekologismoak izan duten garai ilunena, horren arduradun politiko petralik ez baitugu ezagutu egundo. Badira basogintza-politika interesatu eta jasan ezin hori iraultzeko moduak eta bideak. Naturaren kontserbazioan jakintza-arlo ugarietako adituak ditugu, hainbat mundu mailako erreferenteak. Eseri gaitezen mahai berean basoen berreskuratu nahi ditugunak eta egurgintzaren sektorean interesak dituztenak. Naturaren ustiapenaren eta kontserbazioaren arteko orekatik baino ezin da irudikatu garapen jasangarria; alegia, krisi ekologiko globalari eta klima aldaketari aurre egiteko garapen sozio-ekonomiko posible bakarra. Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza berria osatu bezain pronto hurbilduko gara ate joka.
Naturkon, Gipuzkoako Natur talde eta talde ekologistak
Gipuzkoako 16 erakunde naturalista eta kontserbazionistak sortutako kolektiboa da Naturkon, eta natura eta ingurumena kontserbatzearen alde jokatzea eta erakundeei hala jokaaraztea du helburua. Horreterako bere kezkak helarazten dizkie botere publikoei, lege-aldaketak proposatzen dizkie, ingurumenaren eta lurraldearen alde indarrean dauden lege-arauak bete ditzatela exijitzen die eta haien aurrean salatzen ditu arlo honetan etenik gabe egiten diren gehiegikeriak.

Harremanetarako:
  naturkon.taldea@gmail.com
http://naturkon.blogspot.com.es
 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*