"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2019/01/09

Caza de becadas: ciencia, gestión y conservación


Esta semana se ha publicado finalmente el estudio realizado por Aranzadi e IMEDEA con la colaboración del CCBP y guardas forestales forales, sobre las diferencias en la supervivencia interanual de las becadas invernantes en Araba y en Gipuzkoa

Los datos de anillamiento mostraban que la supervivencia de unas y otras difería notablemente, siendo mayor entre las becadas invernantes en Araba que entre las invernantes en Gipuzkoa: un 56 % frente a un 37 %. Es para tratar de explicar esa diferencia que se emprendió este estudio.

Las conclusiones son claras: el único factor capaz de explicar significativamente esa diferente mortalidad es la presión cinegética. Dado que el ratio de cazadores por día es similar en ambos territorios, resulta que la única explicación es el diferente número de días hábiles en una y otra normativa de caza. En efecto, mientras que en Araba únicamente se permite cazar becada tres días a la semana, en Gipuzkoa no hay límite de ningún tipo y se permite cazar becadas todos los días de la semana. De asumir que este es el único factor implicado (ojo, no tiene por qué serlo), cada día hábil adicional a la semana se traduce en un descenso de la supervivencia de un 10 %.

Las implicaciones de gestión son obvias.

Ya en abril de 2012 Naturkon Gipuzkoa puso de manifiesto ante la Diputación de Gipuzkoa, mediante un documento ad hoc (páginas 9 y 28), que esta especie sufría en Gipuzkoa la más alta presión de caza de todo el occidente europeo y que urgía, como primera medida, reducir el número de días hábiles a la semana y equipararnos a los territorios circundantes. Una tal presión debía forzosamente tener implicaciones negativas en la conservación de la especie.

En el Consejo de Caza de Gipuzkoa de 2016, el representante de Aranzadi adelantó las conclusiones que se iban perfilando en el estudio ahora publicado, que entonces se hallaba aún en realización. Otro tanto sucedió en el Consejo de Caza de 2018. Diputación, como quien oye llover.

En Naturkon nos congratulamos de que un hecho que señalamos como real y grave hace siete años encuentre un respaldo científico tan rotundo. A la vista de los resultados de este estudio y teniendo en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Supremo, según la cual no cabe permitir cazar especies en situación de declive poblacional sin estudiar antes científicamente la situación y aplicar las recomendaciones de gestión derivadas de dichos estudios científicos, estimamos inaplazable un cambio en el actual modelo de gestión de la especie en Gipuzkoa, que contemple como mínimo las siguientes medidas:
 1. Reducción del número de días hábiles a la semana de los siete actuales a tres.
 2. Retraso de 30 minutos en el horario de apertura matinal, para evitar la caza de becada a la espera camuflada de caza de zorzales y paloma.
  El horario actual no tiene otro objeto que dificultar el trabajo de los guardas.
 3. Anular la prórroga de la temporada establecida hace diez años y se vuelva a cerrar en la fecha tradicional general: el 31 de enero.
Son asimismo deseables medidas adicionales en lo que hace a la caza de la becada, como no permitir perrear esta especie una vez cerrada la temporada, dado que la entrada en celo es inmediata, desterrar el empleo de zumbadores con localizador, limitar el número de perros por escopeta…

Naturkon reclama a la Diputación Foral de Gipuzkoa que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo, tome en consideración las conclusiones obtenidas en el estudio de Aranzadi y el CCBP, y adopte las modificaciones que proponemos.
 


2018/12/01

Pinuaren gaitza: gure argudioak, publiko


Azken hilabeteetan pilpilean dabilen krisia dela eta, Euskal Herrian egiten den baso-politika auzitan jartzeko parada berria, ez haatik harrigarria, egokitu zaigu.

Naturkon Gipuzkoak bere kritika eta proposamenak bildu eta gaurkotu egin ditu, eta hemen eskaintzen dizkizue.Halaber egiten dizuegu gonbit duela bost urte prestatu genituen dokumentuak kontsultatzeko. Hemen dituzue:2018/11/19

Pinuaren gaitzaren inguruan hainbat urrats egin ditzala eskatu dio Naturkonek Gipuzkoako Foru Aldundiari

Joan den asteazkenean, hilak 7, helarazitako gutun baten bidez, hainbat eskaera luzatu dio Naturkon Gipuzkoa kolektiboak Gipuzkoako Foru Aldundiari, pinuari eraso dion onddoaren eta haren aurka jarduteko Aldundiak hartutako erabakiaren inguruan. Zehazki, galdetu dio zer informazio toxikologiko darabilen eskuartean, zer ikerlan egiteko asmoa duen tratamenduaren aurreko eta ondorengo egoera ekologikoa konparatu ahal izateko, nola pentsatzen duen bateragarri egitea tratamendu biozida hori eta perretxikoen kontserbazioa, bereziki Lobaria virens likenaren kontserbazioa...

Halaber eskatu dio, jakinik kobre oxidoa izugarri toxikoa dela onddoentzat ez ezik, arrain eta uretako gainerako faunarentzat ere, bere eskuetan duen informazio guztia helarazteko, Naturkoni berari ez ezik, Gipuzkoako arrantza-elkarte, arrantza-federazio eta elkarte mikologiko guztiei ere.

Ildo beretik eskatu dio Naturkonek Aldundiari informazio horixe bera helarazteko Gipuzkoako parke naturaletako patronatuetako kide guztiei, natura babesteko kudeaketa beren esku baitute.

Azkenik, arazoaren larritasuna eta, bereziki, hura konpontzeko aukeratu den bidearen larritasun handiagoa kontuan izanik, Naturkonek ondorioztatu du badagoela nahiko motibo behingoz konbokatzeko Gipuzkoako Biodibertsitatearen Kontseilua, 2015ean sortu zenetik behin ere bildu ez dena.

Bere gardentasun-politikari muzin eginez, erantzuteari uko egin dio Aldundiak.

Hau da gutunaren testua literala:

.

                                  Ainhoa Aizpuru Murua Foru Diputatua
                                  Arantza Ariztimuño Zuzendaria
                                  Alfonso Acarreta Idazkari Teknikoa
                                  Iñigo Mendiola Zerbitzuburua

                                  Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Orekako                                   Departamentua

                                  Gipuzkoako Foru Aldundia


Jaun-andre horiek, egun on.

Azken hilabeteetan Euskal Herrian oro har eta Gipuzkoan bereziki pinuetan zabaldu den izurritea dela eta, hainbat eskaera egin nahi dizkizuegu honen bitartez:
 • a) Jaso nahi genuke oraintsu onetsi berri duzuen eta urriaren 11n prentsaren aurrean iragarri zenuten “Konifero basoak berreskuratzeko euskal estrategia” delakoaren espedienteko dokumentazioaren kopia bana.
 • b) Halaber nahi genuke helaraztea gaiarekin lotuta eskura duzuen informazio teknikoa —toxikologikoa onddoekiko oro har, toxikologikoa uretako bizidunekiko, ingurumenarekikoa, fitosanitarioa…— eta administratibo guztia, hala nola Madrilgo Gobernuari egindako baimen-eskaeraren ingurukoa.
 • c) Jakin nahi genuke halaber ea zuen sailak aurreikusi duen, kobre (I) oxido bidezko tratamendua aplikatzen bada, aurretiko eta ondorengo azterketa faunistiko, floristiko eta ekologikoa egitea tratamenduaren ingurumen-ondorioak ebaluatu ahal izateko, bereziki onddoen gainekoa eta uretako ekosistemen gainekoa, baina lehorreko makrofaunari buruzkoa ere bai.
 • d) Jakin nahi dugu, orobat, nola aurreikusten duen zuen sailak bateratzea delako tratamendu hori Lobaria virens likena (Europako liken urrien eta mehatxatuenetako bat, Gipuzkoan bizi dena) babesteko obligazioarekin.
 • e) Aurreko puntu guztiei buruzko irizpen teknikoa enkargatzea EHUren Ekologia Departamentuari.
 • f) Gaiaren larritasuna ikusirik, uste dugu une egokia dela, eta hala eskatzen dizuegu, 2015ean sortutako Bioaniztasunaren Kontseilua (9/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa) konbokatzeko gai hau guztia aztertzeko, informazio hori guztia aldez aurretik helarazita kontseilukideei, garaia baita baso-politikan egurgintzaren sektorearen interesetik haragoko planteamenduak kontuan hartu eta prozedura gardenagoak baliatzeko.
 • g) Kobre (I) oxidoak onddoekiko duen toxikotasuna dela eta, eskatu nahi dizuegu halaber Euskal Herriko elkarte mikologiko guztiei helaraztea aurreko puntuetan aipatutako informazio tekniko guztia.
 • h) Bota nahi den konposatuak uretako bizidunekiko duen toxikotasuna ere ikusirik, halaber eskatu nahi dizuegu goiko puntuetan aipatzen den informazioa Euskal Herriko arrantza-elkarte eta arrantza-federazio guztiei helaraztea.
 • i) Iragarri den tratamenduaren ondorioak oso larriak izan daitezkeela aurreikus daitekeenez, orobat eskatu nahi dizuegu Parke Naturaletako Patronatuetako kideei ere helaraztea esandako informazio guztia.
 • j) Halaber esandako informazioa Gipuzkoako Arrantza Kontseiluko kide guztiei helaraztea, eta gai hau Kontseilu horren urteroko bilkuraren (nahiz aparteko bilkura monografiko baten) gai-zerrendara gehitzea, han ere azter dadin.

Besterik gabe, jaso gure agurrik beroena.


Donostian, 2018ko azaroaren 7an

Naturkon Gipuzkoa
Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan